Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Persoonskenmerken Betrokkenheid bij het nieuws Krant lezen: vrijwel dagelijks (%) Betrokkenheid bij het nieuws Binnenlands nieuws lezen: bijna altijd (%) Betrokkenheid bij het nieuws Buitenlands nieuws lezen: bijna altijd (%) Betrokkenheid bij het nieuws Praten over binnenlands nieuws: meestal (%) Politieke interesse: zeer geïnteresseerd (%) Partij-identificatie Aanhanger politieke partij (%) Partij-identificatie Aangetrokken tot politieke partij (%) Partij-identificatie Lidmaatschap politieke partij (%) Betrokkenheid bij campagne Campagne volgen: (zeer) intensief (%) Betrokkenheid bij campagne Volgen van debatten: minstens één gezien (%)
Totaal persoonskenmerken 53 28 26 50 12 28 52 5 29 27
Mannen 18 jaar of ouder 55 29 32 57 15 30 53 5 31 28
Vrouwen 18 jaar of ouder 52 27 21 44 10 27 50 4 27 26
18 tot 25 jaar 35 15 21 44 9 16 41 2 25 23
25 tot 35 jaar 31 13 15 50 6 16 45 2 21 19
35 tot 45 jaar 45 22 21 52 10 21 57 4 28 21
45 tot 55 jaar 61 28 27 56 12 30 56 5 30 31
55 tot 65 jaar 68 37 33 54 17 37 53 6 35 36
65 tot 75 jaar 76 41 37 50 15 43 57 6 34 31
75 jaar of ouder 68 47 33 34 20 50 47 7 31 30
Ongehuwd 38 19 22 49 10 19 49 2 24 23
Gehuwd 62 30 28 53 13 31 55 5 31 28
Gescheiden 39 28 26 44 12 28 40 3 30 31
Verweduwd 59 48 30 43 17 50 55 7 28 29
Migratieachtergrond: Nederland 55 28 25 51 12 28 52 5 30 27
Migratieachtergrond: westers 53 32 33 49 12 31 52 4 25 26
Migratieachtergrond: niet-westers 30 20 27 42 15 26 42 2 25 25
Lager onderwijs 41 29 24 34 8 33 38 3 21 19
Lbo 50 21 16 41 7 31 41 4 18 18
Mavo, vwo-3 55 32 25 46 13 28 52 3 31 27
Havo, vwo, mbo 50 24 25 51 9 24 51 3 28 27
Hbo, universiteit 65 38 37 68 23 35 70 8 42 36
Noord Nederland (LD) 59 28 23 52 10 32 46 6 25 23
Oost Nederland (LD) 51 23 20 52 10 29 53 5 27 28
West Nederland (LD) 52 30 30 50 14 26 54 4 30 28
Zuid Nederland (LD) 56 28 25 49 12 31 48 4 31 26
Zeer sterk stedelijk 43 29 30 52 17 24 53 5 27 30
Sterk stedelijk 53 30 30 53 14 28 52 4 33 30
Matig stedelijk 53 27 26 51 10 30 48 4 29 27
Weinig stedelijk 57 26 21 47 10 30 53 5 28 23
Niet stedelijk 63 26 22 46 9 29 51 5 24 23
CDA 67 35 27 54 11 37 63 5 33 29
PvdA 54 31 27 50 16 39 57 6 38 36
VVD 70 30 31 61 15 37 68 5 36 30
GroenLinks 53 25 28 65 17 39 72 9 43 38
SP 44 25 24 54 13 19 57 2 33 29
ChristenUnie 60 29 27 49 14 45 74 13 25 23
PVV 47 20 26 50 6 6 51 2 25 25
Overige politieke partijen 66 29 32 54 24 35 54 11 35 26
Niet gestemd 32 15 20 37 6 11 25 1 8 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun betrokkenheid bij het nieuws en bij de politiek. Specifiek gaan de gegevens over het lezen van de krant; het lezen van binnenlands en buitenlands nieuws in de krant; praten over binnenlands nieuws; interesse in politieke onderwerpen; het al dan niet aanhangen van, aangetrokken zijn tot en lid zijn van een politieke partij; en het volgen van de verkiezingscampagne en van debatten voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen.

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 03 2019
Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Toelichting onderwerpen

Betrokkenheid bij het nieuws
Krant lezen: vrijwel dagelijks
Percentage personen dat 'vrijwel dagelijks' heeft geantwoord op de vraag:
"Hoe vaak leest u een krant?"
Vrijwel dagelijks.
Een paar keer per week.
Een paar keer per maand.
Zelden of nooit.
Binnenlands nieuws lezen: bijna altijd
Percentage personen dat 'bijna altijd' heeft geantwoord op de vraag:
"Als er in de krant binnenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over
regeringsproblemen, hoe vaak leest u dat dan?"
Bijna altijd.
Vaak.
Zo nu en dan.
Zelden of nooit.
Buitenlands nieuws lezen: bijna altijd
Percentage personen dat 'bijna altijd' heeft geantwoord op de vraag:
"Als er in de krant buitenlands nieuws staat, bijvoorbeeld nieuws over
spanningen of besprekingen tussen verschillende landen, hoe vaak leest u
dat dan?"
Bijna altijd.
Vaak.
Zo nu en dan.
Zelden of nooit.
Praten over binnenlands nieuws: meestal
Percentage personen dat 'doet meestal mee met het gesprek' heeft
geantwoord op de vraag:
"Als er in gezelschap over binnenlands nieuws wordt gesproken,
doet u dan meestal mee met het gesprek,
luistert u met belangstelling,
luistert u niet,
heeft u geen belangstelling?"
Politieke interesse: zeer geïnteresseerd
Percentage personen dat 'zeer geïnteresseerd' heeft geantwoord op de
vraag:
"Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen,
tamelijk geïnteresseerd of niet geïnteresseerd?"
Partij-identificatie
Aanhanger politieke partij
Percentage personen dat 'ja' heeft geantwoord op de vraag:
"Vindt u zichzelf aanhanger van een politieke partij?"
Aangetrokken tot politieke partij
Percentage personen dat 'ja' heeft geantwoord op de vraag:
"Voelt u zich meer aangetrokken tot één van de politieke partijen dan tot
andere?"
Lidmaatschap politieke partij
Percentage personen dat 'ja' heeft geantwoord op de vraag:
"Bent u lid van een politieke partij?"
Betrokkenheid bij campagne
Campagne volgen: (zeer) intensief
Percentage personen dat 'zeer intensief' of 'intensief' heeft geantwoord
op de vraag:
"Hebt u de verkiezingscampagne
zeer intensief,
intensief,
niet zo intensief,
in het geheel niet gevolgd?"
Volgen van debatten: minstens één gezien
Percentage personen dat 'een of meer debatten helemaal gezien' geantwoord
heeft op de vraag:
"In de week voorafgaand aan de verkiezingen werden op de televisie
debatten gevoerd tussen de lijsttrekkers van de grote politieke partijen.
Hebt u debatten gezien?"
Een of meer debatten helemaal gezien.
Fragmenten van debatten gezien.
De debatten helemaal niet gezien.