Politieke en sociale participatie, 2006

Politieke en sociale participatie, 2006

Persoonskenmerken Deelname politieke activiteiten Optreden tegen wetsvoorstel: grote kans (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Radio, televisie of krant inschakelen (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Via politieke partij of organisatie (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Deelname bijeenkomst overheid (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Contacteren politicus of ambtenaar (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Deelname actiegroep (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Deelname protestactie, demonstratie (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Discussie, actie via internet/email/sms (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Andere manier (%) Deelname politieke activiteiten Invloed uitoefenen op politiek Geen van deze manieren (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Milieu- en natuurorganisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Ideële organisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Vakbond (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Beroepsorganisatie of beroepsvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Werkgeversorganisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Buurt-, wijk- of gezelligheidsvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Muziek- of cultuurvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Sportvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Kerk of levensbeschouwelijke organisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingen Andere vereniging (%)
Totaal persoonskenmerken 19 10 4 10 10 3 7 16 4 64 28 19 19 12 3 26 16 39 32 15
Mannen 18 jaar of ouder 20 12 6 12 11 4 7 19 5 60 25 17 25 16 5 26 14 40 29 15
Vrouwen 18 jaar of ouder 18 8 3 8 8 3 8 14 4 68 31 21 14 9 1 26 17 37 35 14
18 tot 25 jaar 17 12 2 6 2 1 8 21 5 65 12 13 8 4 3 20 14 54 25 12
25 tot 35 jaar 17 12 2 7 7 2 9 22 4 62 18 16 17 15 4 21 11 40 24 7
35 tot 45 jaar 18 13 3 9 10 3 8 21 6 60 28 17 17 17 4 23 12 41 23 11
45 tot 55 jaar 29 9 8 14 16 5 10 20 5 56 37 23 27 15 5 29 14 41 31 18
55 tot 65 jaar 18 9 7 12 12 4 6 10 3 66 30 19 27 13 2 32 25 36 35 15
65 tot 75 jaar 18 7 4 11 8 4 4 6 2 71 35 23 17 7 1 34 24 33 53 21
75 jaar of ouder 7 4 2 2 6 0 1 3 4 86 35 17 11 6 22 12 13 50 25
Ongehuwd 19 12 3 7 6 2 9 23 6 59 21 16 16 12 3 19 11 46 19 13
Gehuwd 19 10 5 11 11 4 7 15 4 64 31 20 22 14 3 30 19 38 38 15
Gescheiden 24 10 4 9 11 4 7 15 6 68 32 20 21 11 3 20 12 31 26 12
Verweduwd 15 3 1 4 5 1 3 6 2 83 30 22 12 4 27 15 21 44 22
Migratieachtergrond: Nederland 18 10 4 10 10 3 6 17 4 65 29 19 20 13 3 27 16 40 33 15
Migratieachtergrond: westers 21 11 4 8 8 3 9 12 6 63 35 19 17 9 1 26 17 32 26 15
Migratieachtergrond: niet-westers 27 13 3 8 7 3 15 19 3 61 14 20 11 10 3 16 11 30 33 11
Lager onderwijs 6 4 1 3 1 2 2 3 1 90 18 10 14 2 1 25 9 13 36 8
Lbo 16 9 1 6 7 2 5 7 5 74 18 12 18 8 2 27 14 33 32 18
Mavo, vwo-3 18 10 3 5 5 0 6 9 3 74 21 12 17 7 2 23 14 40 26 15
Havo, vwo, mbo 19 12 4 8 9 3 7 18 4 62 26 18 19 11 4 26 15 43 31 15
Hbo, universiteit 25 12 10 19 17 6 12 30 7 44 46 34 21 27 4 29 22 47 34 15
Noord Nederland (LD) 16 7 5 8 8 3 6 16 7 66 26 21 27 13 3 38 17 34 34 16
Oost Nederland (LD) 22 14 4 11 10 3 6 16 6 61 25 17 19 13 4 33 17 41 37 13
West Nederland (LD) 19 10 4 10 9 4 9 18 4 63 33 21 17 11 3 18 14 38 31 15
Zuid Nederland (LD) 17 8 4 9 11 3 6 13 3 68 22 16 20 13 2 31 18 40 29 14
Zeer sterk stedelijk 20 13 5 9 10 4 14 22 5 58 30 22 17 10 3 17 12 33 21 17
Sterk stedelijk 21 9 4 10 7 3 7 16 5 65 29 21 17 12 3 18 14 39 29 12
Matig stedelijk 20 9 3 10 11 3 6 16 4 65 30 16 20 14 2 25 17 39 33 13
Weinig stedelijk 14 11 5 8 11 3 5 14 4 66 26 16 20 14 5 33 18 42 41 17
Niet stedelijk 18 8 6 9 9 4 4 13 4 67 25 18 22 13 3 46 19 37 37 16
CDA 14 12 4 12 12 2 4 15 4 61 28 19 18 16 4 34 23 42 61 18
PvdA 22 8 4 10 9 4 9 17 4 62 28 21 27 10 3 23 14 38 22 12
VVD 17 10 6 11 14 3 3 19 4 63 32 14 11 17 7 26 21 51 24 17
GroenLinks 30 7 13 12 14 9 28 37 11 37 56 41 24 16 3 23 18 46 16 17
SP 26 13 5 10 10 4 13 22 5 57 32 22 22 9 2 25 15 40 18 16
ChristenUnie 19 10 7 9 13 7 11 16 4 59 34 40 18 11 33 29 24 85 22
PVV 17 8 3 6 7 2 5 16 4 73 22 7 17 12 3 25 7 36 15 16
Overige politieke partijen 28 14 13 24 17 9 8 22 6 51 42 23 16 12 24 13 35 38 21
Niet gestemd 13 9 . 3 2 1 3 8 4 82 16 11 18 10 2 22 7 31 21 7
Geen kerkelijke gezindte 19 10 4 8 9 3 8 19 5 64 30 17 19 12 3 21 13 41 6 14
Rooms-katholiek 17 9 3 10 9 4 5 12 3 68 25 18 19 14 3 34 20 40 53 15
Nederlands hervormd 19 10 4 10 7 1 6 12 5 67 26 15 18 12 2 30 19 31 71 15
Gereformeerde kerken 13 18 7 12 7 4 6 17 2 61 28 31 23 13 5 32 21 36 92 14
Protestantse Kerk in Nederland 18 8 8 16 12 3 8 19 8 58 35 32 23 20 3 36 22 34 85 17
Overige kerkelijke gezindte 29 12 5 13 15 5 14 16 2 59 23 26 16 9 2 22 16 26 60 14
Kerkbezoek een keer per week of vaker 21 13 5 8 9 3 8 12 4 37 25 26 16 9 2 32 27 22 95 20
Kerkbezoek twee tot drie keer per maand 23 8 6 14 11 3 7 16 4 44 38 34 18 15 7 46 37 49 84 16
Kerkbezoek een keer per maand 20 12 6 18 13 7 7 17 6 43 28 26 20 16 4 45 29 36 76 13
Kerkbezoek minder dan een keer per maand 16 6 4 11 11 6 6 16 3 31 30 23 21 16 4 34 20 40 65 16
Kerkbezoek zelden of nooit 18 11 4 10 9 2 7 12 3 33 23 14 20 14 2 24 10 36 38 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd of zij de kans groot achten iets te zullen gaan doen tegen een wetvoorstel van de Tweede Kamer dat men onrechtvaardig vindt (politieke participatie), of zij invloed hebben uitgeoefend op de politiek of politici door middel van verschillende manieren (politieke participatie) en of zij al dan niet lid zijn van verschillende organisaties en verenigingen (sociale participatie).

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar over: 2006.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Deelname politieke activiteiten
Optreden tegen wetsvoorstel: grote kans
Percentage personen dat 'zeer groot' of 'groot' heeft geantwoord op de
vraag:
"Stel de Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat u zeer
onrechtvaardig of verkeerd vindt. Hoe groot is de kans dat u zou proberen
daar iets tegen te doen?"
Invloed uitoefenen op politiek
Radio, televisie of krant inschakelen
Percentage mensen dat heeft geantwoord "de radio, televisie of krant
ingeschakeld te hebben" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Via politieke partij of organisatie
Percentage mensen dat heeft geantwoord "een politieke partij of
organisatie ingeschakeld te hebben" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Deelname bijeenkomst overheid
Percentage mensen dat heeft geantwoord "meegedaan te hebben aan een door
de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of
discussiebijeenkomst" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Contacteren politicus of ambtenaar
Percentage mensen dat heeft geantwoord "contact opgenomen te hebben met
een politicus of ambtenaar" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Deelname actiegroep
Percentage mensen dat heeft geantwoord "meegedaan te hebben aan een
actiegroep" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Deelname protestactie, demonstratie
Percentage mensen dat heeft geantwoord "meegedaan te hebben aan een
protestactie, protestmars of demonstratie" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Discussie, actie via internet/email/sms
Percentage mensen dat heeft geantwoord "via internet, email of SMS
meegedaan te hebben aan een politieke discussie of actie" op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Andere manier
Percentage mensen dat "op een andere manier" (dan in de vragenlijst
genoemde manieren) heeft geantwoord op de vraag:
Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Geen van deze manieren
Percentage mensen dat "geen van deze manieren" (zoals in de vragenlijst
genoemd) heeft geantwoord op de vraag:
"Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke
mogelijkheid heeft u de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? Meer dan één
antwoord is mogelijk."
Lidmaatschap organisaties/verenigingen
Milieu- en natuurorganisatie
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een milieu- en
natuurorganisatie.
Ideële organisatie
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een organisatie
gericht op de derde wereld, mensenrechten of de vrede.
Vakbond
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een vakbond.
Beroepsorganisatie of beroepsvereniging
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een
beroepsorganisatie of beroepsvereniging.
Werkgeversorganisatie
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een
werkgeversorganisatie.
Buurt-, wijk- of gezelligheidsvereniging
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een buurt-,
wijk- of gezelligheidsvereniging.
Muziek- of cultuurvereniging
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een muziek- of
cultuurvereniging.
Sportvereniging
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een
sportvereniging.
Kerk of levensbeschouwelijke organisatie
Percentage personen dat heeft geantwoord lid te zijn van een kerk of
levensbeschouwelijke organisatie.
Andere vereniging
Percentage personen dat heeft geantwoord nog lid te zijn van een andere
vereniging.