Politieke en sociale participatie, 2006


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd of zij de kans groot achten iets te zullen gaan doen tegen een wetvoorstel van de Tweede Kamer dat men onrechtvaardig vindt (politieke participatie), of zij invloed hebben uitgeoefend op de politiek of politici door middel van verschillende manieren (politieke participatie) en of zij al dan niet lid zijn van verschillende organisaties en verenigingen (sociale participatie).

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar over: 2006.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Politieke en sociale participatie, 2006

Persoonskenmerken Deelname politieke activiteitenOptreden tegen wetsvoorstel: grote kans (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekRadio, televisie of krant inschakelen (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekVia politieke partij of organisatie (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekDeelname bijeenkomst overheid (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekContacteren politicus of ambtenaar (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekDeelname actiegroep (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekDeelname protestactie, demonstratie (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekDiscussie, actie via internet/email/sms (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekAndere manier (%) Deelname politieke activiteitenInvloed uitoefenen op politiekGeen van deze manieren (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenMilieu- en natuurorganisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenIdeële organisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenVakbond (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenBeroepsorganisatie of beroepsvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenWerkgeversorganisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenBuurt-, wijk- of gezelligheidsvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenMuziek- of cultuurvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenSportvereniging (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenKerk of levensbeschouwelijke organisatie (%) Lidmaatschap organisaties/verenigingenAndere vereniging (%)
Totaal persoonskenmerken 19 10 4 10 10 3 7 16 4 64 28 19 19 12 3 26 16 39 32 15
Mannen 18 jaar of ouder 20 12 6 12 11 4 7 19 5 60 25 17 25 16 5 26 14 40 29 15
Vrouwen 18 jaar of ouder 18 8 3 8 8 3 8 14 4 68 31 21 14 9 1 26 17 37 35 14
18 tot 25 jaar 17 12 2 6 2 1 8 21 5 65 12 13 8 4 3 20 14 54 25 12
25 tot 35 jaar 17 12 2 7 7 2 9 22 4 62 18 16 17 15 4 21 11 40 24 7
35 tot 45 jaar 18 13 3 9 10 3 8 21 6 60 28 17 17 17 4 23 12 41 23 11
45 tot 55 jaar 29 9 8 14 16 5 10 20 5 56 37 23 27 15 5 29 14 41 31 18
55 tot 65 jaar 18 9 7 12 12 4 6 10 3 66 30 19 27 13 2 32 25 36 35 15
65 tot 75 jaar 18 7 4 11 8 4 4 6 2 71 35 23 17 7 1 34 24 33 53 21
75 jaar of ouder 7 4 2 2 6 0 1 3 4 86 35 17 11 6 22 12 13 50 25
Ongehuwd 19 12 3 7 6 2 9 23 6 59 21 16 16 12 3 19 11 46 19 13
Gehuwd 19 10 5 11 11 4 7 15 4 64 31 20 22 14 3 30 19 38 38 15
Gescheiden 24 10 4 9 11 4 7 15 6 68 32 20 21 11 3 20 12 31 26 12
Verweduwd 15 3 1 4 5 1 3 6 2 83 30 22 12 4 27 15 21 44 22
Migratieachtergrond: Nederland 18 10 4 10 10 3 6 17 4 65 29 19 20 13 3 27 16 40 33 15
Migratieachtergrond: westers 21 11 4 8 8 3 9 12 6 63 35 19 17 9 1 26 17 32 26 15
Migratieachtergrond: niet-westers 27 13 3 8 7 3 15 19 3 61 14 20 11 10 3 16 11 30 33 11
Lager onderwijs 6 4 1 3 1 2 2 3 1 90 18 10 14 2 1 25 9 13 36 8
Lbo 16 9 1 6 7 2 5 7 5 74 18 12 18 8 2 27 14 33 32 18
Mavo, vwo-3 18 10 3 5 5 0 6 9 3 74 21 12 17 7 2 23 14 40 26 15
Havo, vwo, mbo 19 12 4 8 9 3 7 18 4 62 26 18 19 11 4 26 15 43 31 15
Hbo, universiteit 25 12 10 19 17 6 12 30 7 44 46 34 21 27 4 29 22 47 34 15
Noord Nederland (LD) 16 7 5 8 8 3 6 16 7 66 26 21 27 13 3 38 17 34 34 16
Oost Nederland (LD) 22 14 4 11 10 3 6 16 6 61 25 17 19 13 4 33 17 41 37 13
West Nederland (LD) 19 10 4 10 9 4 9 18 4 63 33 21 17 11 3 18 14 38 31 15
Zuid Nederland (LD) 17 8 4 9 11 3 6 13 3 68 22 16 20 13 2 31 18 40 29 14
Zeer sterk stedelijk 20 13 5 9 10 4 14 22 5 58 30 22 17 10 3 17 12 33 21 17
Sterk stedelijk 21 9 4 10 7 3 7 16 5 65 29 21 17 12 3 18 14 39 29 12
Matig stedelijk 20 9 3 10 11 3 6 16 4 65 30 16 20 14 2 25 17 39 33 13
Weinig stedelijk 14 11 5 8 11 3 5 14 4 66 26 16 20 14 5 33 18 42 41 17
Niet stedelijk 18 8 6 9 9 4 4 13 4 67 25 18 22 13 3 46 19 37 37 16
CDA 14 12 4 12 12 2 4 15 4 61 28 19 18 16 4 34 23 42 61 18
PvdA 22 8 4 10 9 4 9 17 4 62 28 21 27 10 3 23 14 38 22 12
VVD 17 10 6 11 14 3 3 19 4 63 32 14 11 17 7 26 21 51 24 17
GroenLinks 30 7 13 12 14 9 28 37 11 37 56 41 24 16 3 23 18 46 16 17
SP 26 13 5 10 10 4 13 22 5 57 32 22 22 9 2 25 15 40 18 16
ChristenUnie 19 10 7 9 13 7 11 16 4 59 34 40 18 11 33 29 24 85 22
PVV 17 8 3 6 7 2 5 16 4 73 22 7 17 12 3 25 7 36 15 16
Overige politieke partijen 28 14 13 24 17 9 8 22 6 51 42 23 16 12 24 13 35 38 21
Niet gestemd 13 9 . 3 2 1 3 8 4 82 16 11 18 10 2 22 7 31 21 7
Geen kerkelijke gezindte 19 10 4 8 9 3 8 19 5 64 30 17 19 12 3 21 13 41 6 14
Rooms-katholiek 17 9 3 10 9 4 5 12 3 68 25 18 19 14 3 34 20 40 53 15
Nederlands hervormd 19 10 4 10 7 1 6 12 5 67 26 15 18 12 2 30 19 31 71 15
Gereformeerde kerken 13 18 7 12 7 4 6 17 2 61 28 31 23 13 5 32 21 36 92 14
Protestantse Kerk in Nederland 18 8 8 16 12 3 8 19 8 58 35 32 23 20 3 36 22 34 85 17
Overige kerkelijke gezindte 29 12 5 13 15 5 14 16 2 59 23 26 16 9 2 22 16 26 60 14
Kerkbezoek een keer per week of vaker 21 13 5 8 9 3 8 12 4 37 25 26 16 9 2 32 27 22 95 20
Kerkbezoek twee tot drie keer per maand 23 8 6 14 11 3 7 16 4 44 38 34 18 15 7 46 37 49 84 16
Kerkbezoek een keer per maand 20 12 6 18 13 7 7 17 6 43 28 26 20 16 4 45 29 36 76 13
Kerkbezoek minder dan een keer per maand 16 6 4 11 11 6 6 16 3 31 30 23 21 16 4 34 20 40 65 16
Kerkbezoek zelden of nooit 18 11 4 10 9 2 7 12 3 33 23 14 20 14 2 24 10 36 38 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens