Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012


Deze tabel bevat de aan stemgerechtigden gevraagde mening over politiek en politici. In het Nationaal Kiezersonderzoek van 2006 is gevraagd naar de mening over het regeringsbeleid in de periode 2003-2006 (kabinet Balkenende II/III), in 2010 naar de mening over het beleid gevoerd in 2006-2010 (Balkenende IV). In 2012 werd gevraagd naar de mening over het regeringsbeleid in 2010-2012 (Rutte I).

Specifiek is gevraagd naar de volgende aspecten: economische toestand van Nederland; werkgelegenheid; persoonlijke financiële situatie; tevredenheid over het regeringsbeleid in het algemeen; tevredenheid over het functioneren van de democratie in Nederland en de Europese Unie; politieke verwachtingen; politiek zelfvertrouwen. In 2006 en 2010 werd het politiek cynisme van het electoraat bevraagd, in 2012 niet. In 2006 werd ook gevraagd naar de mening of er een kloof bestaat tussen kiezers en gekozenen in Nederland.

In de tabel is zijn diverse achtergrondkenmerken onderscheiden, zoals geslacht, leeftijd en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie overige politieke partijen.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012

Persoonskenmerken Perioden Beoordeling regeringsbeleidEconomische toestand Nederland: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleidWerkgelegenheid: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleidPersoonlijke situatie: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleidRegeringsbeleid: tevreden (%) Tevredenheid met democratieDemocratie Nederland: tevreden (%) Tevredenheid met democratieDemocratie Europese Unie: tevreden (%) Politieke verwachtingenKamerleden geven niet om mening (%) Politieke verwachtingenPartijen alleen interese in stem (%) Politieke verwachtingenGeen invloed op regeringspolitiek (%) Politiek zelfvertrouwenIn staat actieve rol in politiek (%) Politiek zelfvertrouwenGoed beeld politieke problemen (%) Politiek zelfvertrouwenPolitiek te ingewikkeld (%) Politiek cynismePolitici beloven meer dan ze kunnen (%) Politiek cynismePolitici zijn op eigenbelang uit (%) Politiek cynismeKamerlid door politieke vrienden (%) Kloof tussen politiek en burger (%)
Totaal 2006 43 42 11 31 75 44 40 51 44 20 55 61 93 42 48 68
Totaal 2010 20 20 9 22 74 50 37 52 49 25 62 60 92 44 47 .
Totaal 2012 17 9 6 21 79 45 39 53 50 27 . . . . . .
Geslacht: mannen 2006 46 44 11 34 78 40 41 51 44 25 60 56 92 41 53 69
Geslacht: mannen 2010 25 25 11 24 73 44 36 54 46 31 70 50 91 43 51 .
Geslacht: mannen 2012 20 12 7 24 79 38 39 54 49 31 . . . . . .
Geslacht: vrouwen 2006 40 40 10 28 73 49 39 51 45 15 49 66 93 43 43 66
Geslacht: vrouwen 2010 16 15 8 20 74 56 37 51 51 19 55 69 93 45 43 .
Geslacht: vrouwen 2012 13 7 4 18 79 52 39 51 52 22 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens