Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Persoonskenmerken Perioden Vertrouwen in verkiezingen (%) Vertrouwen in stemprocedures Stemcomputer (%) Vertrouwen in stemprocedures Papieren stembiljet (%) Vertrouwen in stemprocedures Per telefoon (%) Vertrouwen in stemprocedures Per computer thuis (%) Vertrouwen in stemprocedures Per post (%) Vertrouwen in instellingen Kerken (%) Vertrouwen in instellingen Leger (%) Vertrouwen in instellingen Rechters (%) Vertrouwen in instellingen Pers (%)
Totaal 2012 69 . . . . . 34 65 73 27
Geslacht: mannen 2012 74 . . . . . 32 66 73 30
Geslacht: vrouwen 2012 64 . . . . . 35 64 74 25
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2012 63 . . . . . 34 76 80 27
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2012 74 . . . . . 29 75 86 27
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2012 74 . . . . . 33 71 82 31
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2012 69 . . . . . 28 58 74 28
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2012 66 . . . . . 33 59 67 25
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2012 64 . . . . . 38 59 61 28
Leeftijd: 75 jaar of ouder 2012 67 . . . . . 51 58 55 22
Burgerlijke staat: ongehuwd 2012 73 . . . . . 27 72 83 31
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 2012 68 . . . . . 36 62 70 27
Burgerlijke staat: gescheiden 2012 63 . . . . . 31 61 70 21
Burgerlijke staat: verweduwd 2012 65 . . . . . 53 60 54 23
Migratieachtergrond: Nederland 2012 70 . . . . . 33 67 75 28
Migratieachtergrond: westers 2012 69 . . . . . 39 62 68 24
Migratieachtergrond: niet-westers 2012 53 . . . . . 34 55 66 23
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2012 49 . . . . . 45 51 44 20
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 2012 48 . . . . . 29 56 54 20
Onderwijsniveau: avo onderbouw 2012 54 . . . . . 38 59 66 23
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2012 69 . . . . . 34 69 78 26
Onderwijsniveau: hbo, wo 2012 90 . . . . . 34 70 87 37
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2012 74 . . . . . 30 63 79 31
Stedelijkheid: sterk stedelijk 2012 67 . . . . . 31 68 74 29
Stedelijkheid: matig stedelijk 2012 70 . . . . . 33 66 71 25
Stedelijkheid: weinig stedelijk 2012 68 . . . . . 38 64 72 26
Stedelijkheid: niet stedelijk 2012 62 . . . . . 40 63 73 24
CDA 2012 82 . . . . . 76 67 73 18
PvdA 2012 76 . . . . . 28 63 82 34
VVD 2012 85 . . . . . 29 76 77 31
GroenLinks 2012 x . . . . . x x x x
SP 2012 65 . . . . . 28 68 79 27
ChristenUnie 2012 x . . . . . x x x x
D66 2012 91 . . . . . 33 69 93 37
PVV 2012 51 . . . . . 20 50 52 21
Overige politieke partijen 2012 62 . . . . . 43 66 78 25
Niet gestemd 2012 47 . . . . . 29 61 62 20
Kerkelijke gezindte: geen 2012 71 . . . . . 14 64 76 31
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 2012 67 . . . . . 50 68 71 23
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 2012 59 . . . . . 78 67 65 23
Kerkelijke gezindte: gereformeerd 2012 x . . . . . x x x x
Kerkelijke gezindte: protestants 2012 79 . . . . . 81 72 68 20
Kerkelijke gezindte: overige 2012 59 . . . . . 54 62 69 25
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 2012 68 . . . . . 89 72 68 17
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 2012 69 . . . . . 79 56 62 17
Kerkbezoek: één keer per maand 2012 71 . . . . . 70 75 76 29
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd. 2012 56 . . . . . 56 67 68 19
Kerkbezoek: zelden of nooit 2012 68 . . . . . 40 65 72 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en andere mensen. In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten. Er is in de cijfers onderscheid gemaakt naar diverse persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vertrouwen in verkiezingen
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in het algemeen in een eerlijk verloop van de
verkiezingen?'
Vertrouwen in stemprocedures
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Er zijn verschillende manieren om te stemmen. Hoeveel vertrouwen heeft u
in stemmen via de volgende manieren?'
Stemcomputer
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per stemcomputer?'
Papieren stembiljet
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen met een papieren stembiljet?'
Per telefoon
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per telefoon?'
Per computer thuis
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per computer thuis?'
Per post
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen door het biljet thuis in te vullen
en per post te versturen?'
Vertrouwen in instellingen
Percentage personen dat 'heel veel vertrouwen' of 'tamelijk veel
vertrouwen' heeft geantwoord op de vraag:
'Wilt u voor elk van de volgende instellingen aangeven of u daar
heel veel,
tamelijk veel,
niet zo veel,
helemaal geen vertrouwen in heeft?'
Kerken
Leger
Rechters
Pers