Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en andere mensen. In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten. Er is in de cijfers onderscheid gemaakt naar diverse persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vertrouwen in verkiezingen
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in het algemeen in een eerlijk verloop van de
verkiezingen?'
Vertrouwen in stemprocedures
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Er zijn verschillende manieren om te stemmen. Hoeveel vertrouwen heeft u
in stemmen via de volgende manieren?'
Stemcomputer
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per stemcomputer?'
Papieren stembiljet
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen met een papieren stembiljet?'
Per telefoon
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per telefoon?'
Per computer thuis
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen per computer thuis?'
Per post
Percentage personen dat 'zeer veel vertrouwen' of 'veel vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Hoeveel vertrouwen heeft u in stemmen door het biljet thuis in te vullen
en per post te versturen?'
Vertrouwen in instellingen
Percentage personen dat 'heel veel vertrouwen' of 'tamelijk veel
vertrouwen' heeft geantwoord op de vraag:
'Wilt u voor elk van de volgende instellingen aangeven of u daar
heel veel,
tamelijk veel,
niet zo veel,
helemaal geen vertrouwen in heeft?'
Kerken
Leger
Rechters
Pers
Politie
Ambtenaren
Grote bedrijven
Europese Unie
Tweede Kamer
Vertrouwen in andere mensen
Percentage personen dat 'de meeste mensen zijn wel te vertrouwen' heeft
geantwoord op de vraag:
'Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn,
of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met
mensen?'