Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en andere mensen. In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten. Er is in de cijfers onderscheid gemaakt naar diverse persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Persoonskenmerken Perioden Vertrouwen in verkiezingen (%) Vertrouwen in stemproceduresStemcomputer (%) Vertrouwen in stemproceduresPapieren stembiljet (%) Vertrouwen in stemproceduresPer telefoon (%) Vertrouwen in stemproceduresPer computer thuis (%) Vertrouwen in stemproceduresPer post (%) Vertrouwen in instellingenKerken (%) Vertrouwen in instellingenLeger (%) Vertrouwen in instellingenRechters (%) Vertrouwen in instellingenPers (%) Vertrouwen in instellingenPolitie (%) Vertrouwen in instellingenAmbtenaren (%) Vertrouwen in instellingenGrote bedrijven (%) Vertrouwen in instellingenEuropese Unie (%) Vertrouwen in instellingenNAVO (%) Vertrouwen in instellingenTweede Kamer (%) Vertrouwen in andere mensen (%)
Totaal 2006 74 80 74 11 31 15 43 61 72 34 71 38 35 41 55 60 61
Totaal 2010 72 64 76 . . . 34 74 70 33 70 51 47 45 66 59 57
Totaal 2012 69 . . . . . 34 65 73 27 68 40 40 43 58 53 55
Geslacht: mannen 2006 78 80 75 13 34 19 44 64 76 35 68 37 37 38 55 61 62
Geslacht: mannen 2010 77 68 78 . . . 32 75 71 34 67 51 46 43 68 60 58
Geslacht: mannen 2012 74 . . . . . 32 66 73 30 68 40 41 44 61 54 56
Geslacht: vrouwen 2006 70 80 74 10 28 12 41 58 67 33 73 38 34 44 55 60 59
Geslacht: vrouwen 2010 67 61 74 . . . 36 74 69 32 72 52 47 46 64 58 56
Geslacht: vrouwen 2012 64 . . . . . 35 64 74 25 69 39 39 43 55 51 53
Bron: CBS.
Verklaring van tekens