40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Regio's Perioden
Totaal Nederland 2013
Totaal aandachtswijken 2013
Totaal niet-aandachtswijken 2013
Totaal Alkmaar 2013
Alkmaar, Overdie 2013
1813 Alkmaar, Overdie 2013
Alkmaar, totaal niet-aandachtswijken 2013
Totaal Amersfoort 2013
Amersfoort, De Kruiskamp 2013
3814 Amersfoort, De Kruiskamp 2013
Amersfoort, totaal niet-aandachtswijken 2013
Totaal Amsterdam 2013
Amsterdam, Amsterdam Noord 2013
1024 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013
1031 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013
1032 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013
Amsterdam, Nieuw-West 2013
1061 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1062 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1063 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1064 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1065 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1067 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1068 Amsterdam, Nieuw-West 2013
1069 Amsterdam, Nieuw-West 2013
Amsterdam, Bos en Lommer 2013
1055 Amsterdam, Bos en Lommer 2013
1056 Amsterdam, Bos en Lommer 2013
1057 Amsterdam, Bos en Lommer 2013
Amsterdam, Amsterdam Oost 2013
1092 Amsterdam, Amsterdam Oost 2013
1094 Amsterdam, Amsterdam Oost 2013
Amsterdam, Bijlmer 2013
1103 Amsterdam, Bijlmer 2013
1104 Amsterdam, Bijlmer 2013
Amsterdam, totaal niet-aandachtswijken 2013
Totaal Arnhem 2013
Arnhem, Klarendal 2013
6822 Arnhem, Klarendal 2013
Arnhem, Presikhaaf 2013
6826 Arnhem, Presikhaaf 2013
Arnhem, Het Arnhemse Broek 2013
6828 Arnhem, Het Arnhemse Broek 2013
Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013
6832 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013
6833 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013
6841 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013
Arnhem, totaal niet-aandachtswijken 2013
Arnhem, Klarendal-Zuid 2013
Arnhem, Klarendal-Noord 2013
Arnhem, Onder de linden 2013
Arnhem, Sint Janskerkstraat e.o. 2013
Arnhem, Presikhaaf I 2013
Arnhem, Presikhaaf II 2013
Arnhem, Presikhaaf III 2013
Arnhem, Winkelcentrum Presikhaaf 2013
Arnhem, Hommelstraat 2013
Arnhem, Spijkerbuurt 2013
Arnhem, Boulevardwijk 2013
Arnhem, Arnhemse Broek 2013
Arnhem, Statenkwartier 2013
Arnhem, Verschuerbuurt e.o. 2013
Arnhem, Immerloo I 2013
Arnhem, Immerloo II A 2013
Arnhem, Middelgraaflaan e.o. 2013
Arnhem, Zeegsingel e.o. 2013
Arnhem, Eimersweide 2013
Arnhem, Groene Weide 2013
Arnhem, Kamillehof en Bakenhof 2013
Arnhem, Stadseiland 2013
Arnhem, Meinerswijk en De Praets 2013
Arnhem, Malburgen-West oud 2013
Arnhem, Malburgen-West nieuw 2013
Totaal Deventer 2013
Deventer, Rivierenwijk 2013
7417 Deventer, Rivierenwijk 2013
Deventer, totaal niet-aandachtswijken 2013
Deventer, Rivierenbuurt 2013
Deventer, Deltabuurt 2013
Deventer, Overig Rivierenwijk 2013
Totaal Dordrecht 2013
Dordrecht, Wielwijk/Crabbehof 2013
3317 Dordrecht, Wielwijk/Crabbehof 2013
Dordrecht, totaal niet-aandachtswijken 2013
Dordrecht, Wielwijk 2013
Dordrecht, Crabbehof-Zuid 2013
Dordrecht, Crabbehof-Noord 2013
Totaal Eindhoven 2013
Eindhoven, Woensel West 2013
5621 Eindhoven, Woensel West 2013
Eindhoven, Doornakkers 2013
5642 Eindhoven, Doornakkers 2013
Eindhoven, Bennekel 2013
5654 Eindhoven, Bennekel 2013
Eindhoven, totaal niet-aandachtswijken 2013
Eindhoven, Groenewoud 2013
Eindhoven, Doornakkers-West 2013
Eindhoven, Doornakkers-Oost 2013
Eindhoven, Bennekel-West en Gagelbosch 2013
Eindhoven, Bennekel-Oost 2013
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over uiteenlopende thema's voor geselecteerde 40 aandachtswijken.
Medio 2007 verscheen het Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De Outcomemonitor Wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

De tabel beschrijft de volgende dimensies:
- Bevolking;
- Wonen en leefbaarheid;
- Leren;
- Werken;
- Veiligheid;
- Integratie;
- Schuldenproblematiek;
- Gezondheid.

In deze tabel zijn alleen gegevens opgenomen over personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers
De volgende gegevens zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt:
- Stromen en examens in het voortgezet onderwijs, 2009
- Verhuizingen van personen naar inkomen, 2010
- Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 2011
- Leerlingen onder 23 jaar en voortijdig schoolverlaters, 2011
- Personen met inkomsten uit arbeid, 2011
- Niet-werkend werkzoekenden, 2012

Toelichting onderwerpen