40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013


De tabel bevat cijfers over uiteenlopende thema's voor geselecteerde 40 aandachtswijken.
Medio 2007 verscheen het Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De Outcomemonitor Wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

De tabel beschrijft de volgende dimensies:
- Bevolking;
- Wonen en leefbaarheid;
- Leren;
- Werken;
- Veiligheid;
- Integratie;
- Schuldenproblematiek;
- Gezondheid.

In deze tabel zijn alleen gegevens opgenomen over personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers
De volgende gegevens zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt:
- Stromen en examens in het voortgezet onderwijs, 2009
- Verhuizingen van personen naar inkomen, 2010
- Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 2011
- Leerlingen onder 23 jaar en voortijdig schoolverlaters, 2011
- Personen met inkomsten uit arbeid, 2011
- Niet-werkend werkzoekenden, 2012

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Regio's Perioden BevolkingBevolking op 1 januari (aantal) BevolkingBevolking naar leeftijdklassen15 tot 18 jaar (%) BevolkingBevolking naar leeftijdklassen18 tot 27 jaar (%) BevolkingBevolking naar leeftijdklassen45 tot 65 jaar (%) BevolkingParticuliere huishoudensHuishoudens op 1 januari (aantal) WonenWoningen op 1 januari (aantal) WonenGemiddeld aantal personen per woning (aantal) LerenTotaal leerlingen vo, mbo en hoTotaal leerlingen vo, mbo en ho (aantal) Stromen en examens in het voExamenresultatenGeslaagd (aantal) VrouwenNiet-westerse allochtonenTotaal (%) VrouwenNiet-westerse allochtonenTotaal (%) VrouwenNiet-westerse allochtonenTotaal (%) 13 VrouwenNiet-westerse allochtonenTotaal (%) 14 VrouwenNiet-westerse allochtonenOverige niet-westerse allochtonen (%) WerkenGestandaardiseerd huishoudensinkomenLaag inkomen (%) WerkenGestandaardiseerd huishoudensinkomenDecielgrenswaarde 4-5 (euro) GezondheidGezondheid van pasgeboren eenlingenAandeel pasgeborenen extra zorgbehoefte (%)
Totaal aandachtswijken 2009 773.370 3 16 22 395.380 351.140 2,2 112.020 6.900 47 2 11 6 16 60 14.600 18
Totaal aandachtswijken 2010 781.420 3 16 22 399.680 355.370 2,2 113.870 . 45 2 11 6 14 60 14.800 18
Totaal aandachtswijken 2011 788.790 3 16 22 407.610 358.270 2,2 113.830 . 46 2 10 6 13 . . .
Totaal aandachtswijken 2012 798.080 3 16 22 . . . . . . 2 10 7 11 . . .
Amsterdam, Bijlmer 2009 25.150 4 14 26 12.790 10.900 2,3 3.730 250 59 2 10 5 20 59 14.700 23
Amsterdam, Bijlmer 2010 25.710 4 14 26 13.110 10.990 2,3 3.830 . 57 3 11 5 14 58 14.800 27
Amsterdam, Bijlmer 2011 25.790 4 14 27 13.370 11.000 2,3 3.840 . 57 3 11 6 13 . . .
Amsterdam, Bijlmer 2012 26.010 4 14 27 . . . . . . 3 11 6 9 . . .
's-Gravenhage, Schilderswijk 2009 29.690 5 15 22 12.660 10.540 2,8 4.560 380 40 2 12 8 15 73 13.300 19
's-Gravenhage, Schilderswijk 2010 29.600 5 15 22 12.460 10.650 2,8 4.550 . 38 2 12 8 14 73 13.400 18
's-Gravenhage, Schilderswijk 2011 29.330 5 15 23 12.350 10.680 2,7 4.640 . 38 2 12 9 15 . . .
's-Gravenhage, Schilderswijk 2012 29.540 5 15 23 . . . . . . 2 12 9 15 . . .
Rotterdam, Oud Zuid 2009 71.860 4 17 21 35.570 32.170 2,2 10.220 600 46 2 11 4 12 63 14.300 20
Rotterdam, Oud Zuid 2010 72.990 4 17 22 36.130 32.660 2,2 10.800 . 44 3 11 4 11 63 14.500 22
Rotterdam, Oud Zuid 2011 74.840 3 17 22 37.810 33.550 2,2 10.750 . 45 2 10 4 12 . . .
Rotterdam, Oud Zuid 2012 76.080 3 17 22 . . . . . . 2 10 4 10 . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens