Monitor Nota Ruimte 2006; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2006

Monitor Nota Ruimte 2006; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2006

Contouren Regio's Perioden Inwoners binnen de contouren Aantal inwoners (aantal) Inwoners binnen de contouren Toename inwoners t.o.v. het jaar 2000 (aantal) Woningen binnen de contouren Aantal woningen (aantal) Woningen binnen de contouren Toename woningen t.o.v. het jaar 2000 (aantal)
Bestaand bebouwd gebied 2000 Nederland 2000 14.459.864 6.223.481
Bestaand bebouwd gebied 2000 Nederland 2006 14.413.804 -46.060 6.363.671 140.190
Bestaand bebouwd gebied 2000 Zuid-Holland (PV) 2000 3.225.525 1.425.919
Bestaand bebouwd gebied 2000 Zuid-Holland (PV) 2006 3.184.318 -41.207 1.445.656 19.737
Bestaand bebouwd gebied 2000 Rotterdam (SG) 2000 1.140.700 524.120
Bestaand bebouwd gebied 2000 Rotterdam (SG) 2006 1.124.106 -16.594 527.607 3.487
Bestaand bebouwd gebied 2000 Arnhem 2000 136.157 65.097
Bestaand bebouwd gebied 2000 Arnhem 2006 137.961 1.804 65.952 855
Bestaand bebouwd gebied 2000 Rozenburg 2000 13.337 5.654
Bestaand bebouwd gebied 2000 Rozenburg 2006 12.829 -508 5.703 49
Diepe polders Nederland 2000 567.732 227.927
Diepe polders Nederland 2006 672.604 104.872 271.569 43.642
Diepe polders Zuid-Holland (PV) 2000 197.355 74.705
Diepe polders Zuid-Holland (PV) 2006 252.581 55.226 98.124 23.419
Diepe polders Rotterdam (SG) 2000 9.003 3.895
Diepe polders Rotterdam (SG) 2006 13.389 4.386 5.762 1.867
Diepe polders Arnhem 2000 0 0
Diepe polders Arnhem 2006 0 0 0 0
Diepe polders Rozenburg 2000 0 0
Diepe polders Rozenburg 2006 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gegevens die het CBS heeft samengesteld voor de Monitor Nota Ruimte 2006. De minister van VROM heeft het Ruimtelijk PlanBureau (RPB) en het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP) verzocht de feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen te monitoren. De planbureaus zijn inmiddels samengevoegd tot het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Dit in het licht van de in de Nota Ruimte omschreven doelen.

In totaal zijn voor deze monitor ruim 60 indicatoren ontwikkeld. Wetenschappelijke criteria, zoals de aanwezigheid van voldoende, betrouwbare en relevante gegevens, zijn leidend geweest bij de keuze en operationalisatie van de indicatoren. Het CBS heeft voor een groot aantal indicatoren tellingen naar inwoners en woningen geleverd. In veel gevallen worden de ontwikkeling gevolgd binnen bepaalde, goed te omlijnen gebieden. De Planbureaus hebben de contouren van de verschillende gebieden aangeleverd aan het CBS. De uitkomsten zijn in deze tabel gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 2006. Naast gegevens van 2006 zijn ook die van 2000, 2002 en 2004 binnen de gemeentelijke grenzen van 2006 berekend. Hierdoor kunnen de gegevens beter door de tijd heen met elkaar worden vergeleken, ongeacht gemeentegrenswijzigingen, het opheffen van gemeenten of het vormen van nieuwe gemeenten in de tussenliggende periode.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Frequentie
Eenmalige publicatie

Status van de cijfers.
Definitief

Toelichting onderwerpen

Inwoners binnen de contouren
Aantal inwoners binnen contour.
Aantal inwoners
Aantal inwoners binnen contour.
Toename inwoners t.o.v. het jaar 2000
Toename van het aantal inwoners, binnen contour, ten opzichte van het jaar 2000.
Woningen binnen de contouren
Aantal woningen binnen contour.
Aantal woningen
Aantal woningen binnen contour.
Toename woningen t.o.v. het jaar 2000
Toename van het aantal woningen binnen contour ten opzichte van het jaar 2000.