Plaatsnamen in Nederland 2008


Naast gemeentenamen komen in Nederland plaatsnamen voor.
Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen in Nederland in 2008.

In Nederland is een groot aantal plaatsnamen in gebruik. Deze plaatsen vallen lang niet altijd samen met gemeenten, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die vroeger zelfstandige gemeenten vormden, kunnen tegenwoordig deel uit maken van een grotere gemeente.
Plaatsen zijn bijvoorbeeld dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grotere stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen of recentere uitbreidingsgebieden). Ook zijn in de tabel namen opgenomen van omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.

Deze tabel stelt gebruikers in staat namen van plaatsen te lokaliseren naar gemeente, naar economisch-geografisch gebied en naar provincie.
Bovendien kan worden nagegaan of de naam van een plaats overeenkomt met de in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden (de PTT-woonplaats naam genoemd) zijn vastgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente plaatsnamenindeling samengesteld.

Plaatsnamen in Nederland 2008

Plaatsnamen Gemeentecode Gemeentenaam EGG-Code EGG-Naam Provinciecode Provincienaam Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ? Plaatsnaam = gemeentenaam ? Plaatsnaam
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze 16 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee ja Aa en Hunze
Aa, De 1.724 Bergeijk 116 Kempenland 30 Noord-Brabant nee nee Aa, De
Aadorp 141 Almelo 24 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel ja nee Aadorp
Aagtdorp 373 Bergen (NH 55 Noord-Kennemerland 27 Noord-Holland nee nee Aagtdorp
Aagtekerke 717 Veere 96 Overige gemeenten Walcheren 29 Zeeland ja nee Aagtekerke
Aalbeek 951 Nuth 125 Oostelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Aalbeek
Aalburg 738 Aalburg 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee ja Aalburg
Aalden 109 Coevorden 18 Zuid-Drents Randgebied 22 Drenthe ja nee Aalden
Aalderinkshoek 141 Almelo 24 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel nee nee Aalderinkshoek
Aaldonk 907 Gennep 120 Noord-Limburg 31 Limburg nee nee Aaldonk
Aalsmeer 358 Aalsmeer 62 Noordhollandse Meerlanden 27 Noord-Holland ja ja Aalsmeer
Aalsmeerderbrug 394 Haarlemmermeer 62 Noordhollandse Meerlanden 27 Noord-Holland ja nee Aalsmeerderbrug
Aalst 214 Buren 37 Oostelijke Betuwe 25 Gelderland nee nee Aalst
Aalst 297 Zaltbommel 42 Bommelerwaard 25 Gelderland ja nee Aalst
Aalst 866 Waalre 114 Randgebied Eindhoven 30 Noord-Brabant nee nee Aalst
Aalst, Ter 826 Oosterhout 104 Gebied om Breda 30 Noord-Brabant nee nee Aalst, Ter
Aalsum 56 Zuidhorn 1 Groninger Hoogeland en N 20 Groningen nee nee Aalsum
Aalsum 58 Dongeradeel 12 Friese Bouwstreek 21 Friesland ja nee Aalsum
Aalten 197 Aalten 30 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek 25 Gelderland ja ja Aalten
Aam 1.734 Overbetuwe 37 Oostelijke Betuwe 25 Gelderland nee nee Aam
Aanschot 848 Son en Breugel 114 Randgebied Eindhoven 30 Noord-Brabant nee nee Aanschot
Aanwas 873 Woensdrecht 102 Bergen op Zoom, Roosendaal en omgeving 30 Noord-Brabant nee nee Aanwas
Aar, Ter 569 Nieuwkoop 72 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland ja nee Aar, Ter
Aard, Ter 106 Assen 17 Drentse Zandgronden 22 Drenthe ja nee Aard, Ter
Aardam 569 Nieuwkoop 72 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland nee nee Aardam
Aardenburg 1.714 Sluis 98 West-Zeeuwsch-Vlaanderen 29 Zeeland ja nee Aardenburg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens