Plaatsnamen in Nederland 2008

Plaatsnamen in Nederland 2008

Plaatsnamen Gemeentecode Gemeentenaam EGG-Code EGG-Naam Provinciecode Provincienaam Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ? Plaatsnaam = gemeentenaam ? Plaatsnaam
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze 016 Overige gemeenten Drentse Veenkoloniën 22 Drenthe nee ja Aa en Hunze
Aa, De 1724 Bergeijk 116 Kempenland 30 Noord-Brabant nee nee Aa, De
Aadorp 0141 Almelo 024 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel ja nee Aadorp
Aagtdorp 0373 Bergen (NH.) 055 Noord-Kennemerland 27 Noord-Holland nee nee Aagtdorp
Aagtekerke 0717 Veere 096 Overige gemeenten Walcheren 29 Zeeland ja nee Aagtekerke
Aalbeek 0951 Nuth 125 Oostelijke Mijnstreek 31 Limburg nee nee Aalbeek
Aalburg 0738 Aalburg 105 Land van Altena 30 Noord-Brabant nee ja Aalburg
Aalden 0109 Coevorden 018 Zuid-Drents Randgebied 22 Drenthe ja nee Aalden
Aalderinkshoek 0141 Almelo 024 Overige gemeenten in Twente 23 Overijssel nee nee Aalderinkshoek
Aaldonk 0907 Gennep 120 Noord-Limburg 31 Limburg nee nee Aaldonk
Aalsmeer 0358 Aalsmeer 062 Noordhollandse Meerlanden 27 Noord-Holland ja ja Aalsmeer
Aalsmeerderbrug 0394 Haarlemmermeer 062 Noordhollandse Meerlanden 27 Noord-Holland ja nee Aalsmeerderbrug
Aalst 0214 Buren 037 Oostelijke Betuwe 25 Gelderland nee nee Aalst
Aalst 0297 Zaltbommel 042 Bommelerwaard 25 Gelderland ja nee Aalst
Aalst 0866 Waalre 114 Randgebied Eindhoven 30 Noord-Brabant nee nee Aalst
Aalst, Ter 0826 Oosterhout 104 Gebied om Breda 30 Noord-Brabant nee nee Aalst, Ter
Aalsum 0056 Zuidhorn 001 Groninger Hoogeland en N. Westerkwartier 20 Groningen nee nee Aalsum
Aalsum 0058 Dongeradeel 012 Friese Bouwstreek 21 Friesland ja nee Aalsum
Aalten 0197 Aalten 030 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek 25 Gelderland ja ja Aalten
Aam 1734 Overbetuwe 037 Oostelijke Betuwe 25 Gelderland nee nee Aam
Aanschot 0848 Son en Breugel 114 Randgebied Eindhoven 30 Noord-Brabant nee nee Aanschot
Aanwas 0873 Woensdrecht 102 Bergen op Zoom, Roosendaal en omgeving 30 Noord-Brabant nee nee Aanwas
Aar, Ter 0569 Nieuwkoop 072 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland ja nee Aar, Ter
Aard, Ter 0106 Assen 017 Drentse Zandgronden 22 Drenthe ja nee Aard, Ter
Aardam 0569 Nieuwkoop 072 Noordelijke Veenstreek in Zuid-Holland 28 Zuid-Holland nee nee Aardam
Aardenburg 1714 Sluis 098 West-Zeeuwsch-Vlaanderen 29 Zeeland ja nee Aardenburg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Naast gemeentenamen komen in Nederland plaatsnamen voor.
Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen in Nederland in 2008.

In Nederland is een groot aantal plaatsnamen in gebruik. Deze plaatsen vallen lang niet altijd samen met gemeenten, mede als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Plaatsen die vroeger zelfstandige gemeenten vormden, kunnen tegenwoordig deel uit maken van een grotere gemeente.
Plaatsen zijn bijvoorbeeld dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grotere stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen of recentere uitbreidingsgebieden). Ook zijn in de tabel namen opgenomen van omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.

Deze tabel stelt gebruikers in staat namen van plaatsen te lokaliseren naar gemeente, naar economisch-geografisch gebied en naar provincie.
Bovendien kan worden nagegaan of de naam van een plaats overeenkomt met de in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor postale doeleinden (de PTT-woonplaats naam genoemd) zijn vastgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente plaatsnamenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentecode
Codes van de gemeenten op 1 januari 2008.
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van
de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het
CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Gemeentenaam
Namen van de gemeenten op 1 januari 2008.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en
voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter Aar).
EGG-Code
Codes (001 t/m 129) van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
EGG-Naam
Namen van de economisch-geografische gebieden (EGG).
De indeling in economisch-geografische gebieden dateert uit 1920 en is
voor het laatst herzien naar aanleiding van de volkstelling 1960.
Nederland telt 129 economisch-geografische gebieden, elk bestaand uit een
groep in economisch-geografisch opzicht bij elkaar horende gebieden.
Provinciecode
Codes (20 t/m 31) van de provincies.
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies
vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Provincienaam
Provincies vormen een bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands
grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari
1986 telt Nederland 12 provincies.
Plaatsnaam = PTT woonplaatsnaam ?
De plaatsnaam komt voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("ja").
De plaatsnaam komt niet voor in de PTT-lijst van woonplaatsnamen ("nee").
De in het Geografisch Basis Register opgenomen plaatsnamen die voor
postale doeleinden zijn vastgesteld worden ook wel de PTT-woonplaatsnamen
genoemd.
Plaatsnaam = gemeentenaam ?
De plaatsnaam komt overeen met de naam van een gemeente ("ja").
De plaatsnaam komt niet overeen met de naam van een gemeente ("nee").
Plaatsnaam
Lijst van 6 391 plaatsnamen op 1 januari 2008.
Lidwoorden en voorvoegsels staan achter de plaatsnaam
(bijvoorbeeld Aar, Ter).