Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2005

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers.met 52 weken inkomen(abs.)** (x 1 000)
Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 10.894,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 1.089,4
Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 1.089,4
Nederland 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 1.089,4
Nederland 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 1.089,4
Nederland 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 1.089,4
Nederland 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 1.089,4
Nederland 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 1.089,4
Nederland 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 1.089,4
Nederland 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 1.089,4
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 1.089,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 1.089,4
Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 3.268,3
Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 4.357,7
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 2.178,9
Noord-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 1.132,9
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 121,2
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 128,6
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 127,0
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 126,1
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 120,8
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 115,0
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 109,5
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 104,8
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 97,5
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 82,4
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 121,2
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 381,7
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 450,0
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 179,9
Oost-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.281,3
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 245,6
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 238,3
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 233,3
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 232,1
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 232,0
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 231,5
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 227,9
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 223,2
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 216,7
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 200,8
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 245,6
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 703,7
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 914,6
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 417,4
West-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 5.067,6
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 471,2
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 467,2
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 483,0
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 485,2
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 492,0
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 503,7
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 515,2
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 525,2
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 541,0
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 583,9
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 471,2
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 1.435,4
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 2.036,2
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 1.124,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal personen met 52 weken inkomen 2.412,5
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 251,5
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 255,4
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 246,1
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 246,0
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 244,7
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 239,2
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 236,8
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 236,3
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 234,2
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 222,3
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 251,5
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 747,5
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 957,0
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 456,6
Groningen (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 381,1
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 38,6
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 45,1
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 44,9
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 44,2
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 41,2
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 39,2
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 36,3
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 34,4
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 31,3
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 31 200 euro 25,9
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 38,6
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 900 euro 134,1
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 13 900 tot 24 600 euro 151,2
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 600 euro 57,2
Friesland (PV) Totaal personen met 52 weken inkomen 423,9
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 47,1
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 6 400 tot 9 200 euro 47,2
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 9 200 tot 11 700 euro 47,0
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 11 700 tot 13 900 euro 47,0
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 13 900 tot 16 000 euro 44,4
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 16 000 tot 18 200 euro 43,0
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 18 200 tot 20 900 euro 41,5
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 20 900 tot 24 600 euro 39,1
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 24 600 tot 31 200 euro 37,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder

waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun

van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers.met 52 weken inkomen(abs.)**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.