Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens** (x 1 000) Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden** (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.753,4 30,1
Nederland Loon 3.672,4 33,8
Nederland Winst 680,7 38,5
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 662,8 17,5
Nederland Pensioen 1.635,9 22,7
Amsterdam Totaal particulier huishouden 361,8 26,4
Amsterdam Loon 190,8 30,6
Amsterdam Winst 41,5 31,7
Amsterdam Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 61,7 15,5
Amsterdam Pensioen 61,6 20,3
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,7 26,1
Arnhem Loon 34,8 29,5
Arnhem Winst 5,1 33,1
Arnhem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 10,0 15,9
Arnhem Pensioen 12,6 22,2
Assen Totaal particulier huishouden 26,4 27,9
Assen Loon 15,0 30,9
Assen Winst 1,8 37,2
Assen Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,8 17,0
Assen Pensioen 6,2 23,4
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,3 24,6
Groningen (gemeente) Loon 43,8 27,8
Groningen (gemeente) Winst 5,9 32,4
Groningen (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,4 14,5
Groningen (gemeente) Pensioen 15,5 20,6
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,3 29,0
Haarlem Loon 36,6 33,0
Haarlem Winst 6,5 36,8
Haarlem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,3 16,9
Haarlem Pensioen 16,1 22,2
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,7 25,2
Leeuwarden Loon 20,9 28,4
Leeuwarden Winst 3,1 34,8
Leeuwarden Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,1 15,1
Leeuwarden Pensioen 9,8 21,9
Lelystad Totaal particulier huishouden 29,3 28,8
Lelystad Loon 17,2 32,1
Lelystad Winst 2,5 36,3
Lelystad Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 3,7 17,8
Lelystad Pensioen 5,3 22,1
Maastricht Totaal particulier huishouden 51,9 26,7
Maastricht Loon 25,5 31,3
Maastricht Winst 3,9 34,1
Maastricht Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 7,3 16,9
Maastricht Pensioen 14,3 21,9
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,2 28,6
Middelburg (Z.) Loon 10,7 31,6
Middelburg (Z.) Winst 1,8 39,0
Middelburg (Z.) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 1,8 17,0
Middelburg (Z.) Pensioen 5,6 23,4
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 215,2 27,7
's-Gravenhage (gemeente) Loon 114,6 31,8
's-Gravenhage (gemeente) Winst 18,6 34,6
's-Gravenhage (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 32,2 15,7
's-Gravenhage (gemeente) Pensioen 46,2 22,6
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 58,0 30,2
's-Hertogenbosch Loon 32,2 34,0
's-Hertogenbosch Winst 5,6 37,3
's-Hertogenbosch Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,2 17,9
's-Hertogenbosch Pensioen 13,0 23,3
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 119,6 28,7
Utrecht (gemeente) Loon 71,3 32,1
Utrecht (gemeente) Winst 10,6 36,8
Utrecht (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 14,6 16,4
Utrecht (gemeente) Pensioen 21,3 21,9
Zwolle Totaal particulier huishouden 47,5 29,0
Zwolle Loon 27,8 31,7
Zwolle Winst 3,3 41,8
Zwolle Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,2 16,9
Zwolle Pensioen 10,3 23,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens**
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.