Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
NL01 Totaal Herkomst (land) 10.894,4 18,2
NL01 Herkomst: Nederland 9.146,2 18,4
NL01 Herkomst: Niet-Nederland 1.748,1 17,0
NL01 Herkomst: Westers land 942,0 18,8
NL01 Herkomst: Niet-westers land 806,2 15,1
LD01 Totaal Herkomst (land) 1.132,9 16,6
LD01 Herkomst: Nederland 1.045,0 16,7
LD01 Herkomst: Niet-Nederland 87,9 15,7
LD01 Herkomst: Westers land 60,6 16,6
LD01 Herkomst: Niet-westers land 27,3 13,7
LD02 Totaal Herkomst (land) 2.281,3 17,5
LD02 Herkomst: Nederland 1.990,2 17,7
LD02 Herkomst: Niet-Nederland 291,0 16,2
LD02 Herkomst: Westers land 172,1 17,5
LD02 Herkomst: Niet-westers land 118,9 14,4
LD03 Totaal Herkomst (land) 5.067,6 19,1
LD03 Herkomst: Nederland 4.044,6 19,4
LD03 Herkomst: Niet-Nederland 1.023,0 17,7
LD03 Herkomst: Westers land 470,6 20,4
LD03 Herkomst: Niet-westers land 552,4 15,4
LD04 Totaal Herkomst (land) 2.412,5 17,7
LD04 Herkomst: Nederland 2.066,3 17,9
LD04 Herkomst: Niet-Nederland 346,2 16,2
LD04 Herkomst: Westers land 238,6 17,1
LD04 Herkomst: Niet-westers land 107,5 14,3
PV20 Totaal Herkomst (land) 381,1 16,4
PV20 Herkomst: Nederland 344,1 16,5
PV20 Herkomst: Niet-Nederland 37,0 15,6
PV20 Herkomst: Westers land 23,9 16,7
PV20 Herkomst: Niet-westers land 13,1 13,6
PV21 Totaal Herkomst (land) 423,9 16,6
PV21 Herkomst: Nederland 396,6 16,7
PV21 Herkomst: Niet-Nederland 27,3 15,4
PV21 Herkomst: Westers land 18,7 16,4
PV21 Herkomst: Niet-westers land 8,6 13,3
PV22 Totaal Herkomst (land) 327,9 16,9
PV22 Herkomst: Nederland 304,2 17,0
PV22 Herkomst: Niet-Nederland 23,7 16,1
PV22 Herkomst: Westers land 18,0 16,6
PV22 Herkomst: Niet-westers land 5,7 14,3
PV23 Totaal Herkomst (land) 734,6 16,9
PV23 Herkomst: Nederland 646,7 17,1
PV23 Herkomst: Niet-Nederland 87,9 15,4
PV23 Herkomst: Westers land 52,8 16,6
PV23 Herkomst: Niet-westers land 35,1 13,6
PV24 Totaal Herkomst (land) 229,7 17,8
PV24 Herkomst: Nederland 182,0 18,0
PV24 Herkomst: Niet-Nederland 47,7 16,8
PV24 Herkomst: Westers land 18,2 18,3
PV24 Herkomst: Niet-westers land 29,5 16,0
PV25 Totaal Herkomst (land) 1.317,0 17,7
PV25 Herkomst: Nederland 1.161,6 17,9
PV25 Herkomst: Niet-Nederland 155,4 16,5
PV25 Herkomst: Westers land 101,2 17,7
PV25 Herkomst: Niet-westers land 54,3 14,1
PV26 Totaal Herkomst (land) 786,3 19,6
PV26 Herkomst: Nederland 658,7 20,0
PV26 Herkomst: Niet-Nederland 127,6 17,7
PV26 Herkomst: Westers land 64,7 20,1
PV26 Herkomst: Niet-westers land 62,9 15,2
PV27 Totaal Herkomst (land) 1.747,6 19,4
PV27 Herkomst: Nederland 1.364,9 19,7
PV27 Herkomst: Niet-Nederland 382,7 18,1
PV27 Herkomst: Westers land 178,8 20,7
PV27 Herkomst: Niet-westers land 203,9 15,7
PV28 Totaal Herkomst (land) 2.278,8 18,8
PV28 Herkomst: Nederland 1.797,3 19,2
PV28 Herkomst: Niet-Nederland 481,5 17,5
PV28 Herkomst: Westers land 202,8 20,5
PV28 Herkomst: Niet-westers land 278,7 15,3
PV29 Totaal Herkomst (land) 254,9 17,6
PV29 Herkomst: Nederland 223,8 17,8
PV29 Herkomst: Niet-Nederland 31,2 16,4
PV29 Herkomst: Westers land 24,3 17,0
PV29 Herkomst: Niet-westers land 6,9 14,3
PV30 Totaal Herkomst (land) 1.640,4 18,0
PV30 Herkomst: Nederland 1.431,7 18,2
PV30 Herkomst: Niet-Nederland 208,7 16,6
PV30 Herkomst: Westers land 127,2 17,9
PV30 Herkomst: Niet-westers land 81,5 14,5
PV31 Totaal Herkomst (land) 772,1 17,0
PV31 Herkomst: Nederland 634,6 17,3
PV31 Herkomst: Niet-Nederland 137,5 15,7
PV31 Herkomst: Westers land 111,5 16,1
PV31 Herkomst: Niet-westers land 26,0 13,8
CR01 Totaal Herkomst (land) 101,9 15,8
CR01 Herkomst: Nederland 94,7 15,8
CR01 Herkomst: Niet-Nederland 7,2 15,4
CR01 Herkomst: Westers land 5,6 16,0
CR01 Herkomst: Niet-westers land 1,7 13,4
CR02 Totaal Herkomst (land) 34,1 16,4
CR02 Herkomst: Nederland 30,6 16,6
CR02 Herkomst: Niet-Nederland 3,6 15,2
CR02 Herkomst: Westers land 2,3 16,2
CR02 Herkomst: Niet-westers land 1,3 13,5
CR03 Totaal Herkomst (land) 245,1 16,7
CR03 Herkomst: Nederland 218,9 16,8
CR03 Herkomst: Niet-Nederland 26,2 15,7
CR03 Herkomst: Westers land 16,1 17,0
CR03 Herkomst: Niet-westers land 10,1 13,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.