Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 10.894,4 18,2
Nederland Herkomst: Nederland 9.146,2 18,4
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.748,1 17,0
Nederland Herkomst: Westers land 942,0 18,8
Nederland Herkomst: Niet-westers land 806,2 15,1
Noord-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 1.132,9 16,6
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.045,0 16,7
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 87,9 15,7
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 60,6 16,6
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 27,3 13,7
Oost-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.281,3 17,5
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.990,2 17,7
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 291,0 16,2
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 172,1 17,5
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 118,9 14,4
West-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 5.067,6 19,1
West-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 4.044,6 19,4
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 1.023,0 17,7
West-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 470,6 20,4
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 552,4 15,4
Zuid-Nederland (LD) Totaal Herkomst (land) 2.412,5 17,7
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.066,3 17,9
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 346,2 16,2
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 238,6 17,1
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 107,5 14,3
Friesland (PV) Totaal Herkomst (land) 423,9 16,6
Friesland (PV) Herkomst: Nederland 396,6 16,7
Friesland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 27,3 15,4
Friesland (PV) Herkomst: Westers land 18,7 16,4
Friesland (PV) Herkomst: Niet-westers land 8,6 13,3
Flevoland (PV) Totaal Herkomst (land) 229,7 17,8
Flevoland (PV) Herkomst: Nederland 182,0 18,0
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 47,7 16,8
Flevoland (PV) Herkomst: Westers land 18,2 18,3
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-westers land 29,5 16,0
Gelderland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.317,0 17,7
Gelderland (PV) Herkomst: Nederland 1.161,6 17,9
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 155,4 16,5
Gelderland (PV) Herkomst: Westers land 101,2 17,7
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-westers land 54,3 14,1
Noord-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 1.747,6 19,4
Noord-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.364,9 19,7
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 382,7 18,1
Noord-Holland (PV) Herkomst: Westers land 178,8 20,7
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 203,9 15,7
Zuid-Holland (PV) Totaal Herkomst (land) 2.278,8 18,8
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.797,3 19,2
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 481,5 17,5
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Westers land 202,8 20,5
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 278,7 15,3
Zeeland (PV) Totaal Herkomst (land) 254,9 17,6
Zeeland (PV) Herkomst: Nederland 223,8 17,8
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 31,2 16,4
Zeeland (PV) Herkomst: Westers land 24,3 17,0
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-westers land 6,9 14,3
Noord-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 217,6 16,4
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 203,4 16,5
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 14,2 15,2
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 9,4 16,2
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 4,8 13,2
Zuidwest-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 68,9 17,0
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 64,6 17,1
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 4,2 15,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 3,2 16,8
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 1,0 12,1
Zuidoost-Friesland (CR) Totaal Herkomst (land) 137,4 16,7
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 128,6 16,8
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 8,9 15,8
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 6,1 16,6
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 2,8 14,0
Zuidwest-Gelderland (CR) Totaal Herkomst (land) 150,9 18,5
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Nederland 136,7 18,6
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 14,1 17,2
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Westers land 8,7 18,6
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,5 14,9
Kop van Noord-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 244,6 17,7
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Nederland 219,1 17,9
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 25,4 16,9
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Westers land 16,1 18,0
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 9,3 14,8
Delft en Westland (CR) Totaal Herkomst (land) 142,0 18,2
Delft en Westland (CR) Herkomst: Nederland 123,4 18,3
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 18,6 16,9
Delft en Westland (CR) Herkomst: Westers land 9,9 18,8
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-westers land 8,7 14,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 212,8 19,3
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 187,4 19,5
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 25,4 17,6
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 14,2 19,6
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 11,2 15,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Totaal Herkomst (land) 263,4 18,4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 226,2 18,7
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 37,1 16,5
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 19,2 18,4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 17,9 14,5
Overig Zeeland (CR) Totaal Herkomst (land) 182,5 17,6
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Nederland 164,6 17,7
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 17,9 16,6
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Westers land 12,8 17,4
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,1 14,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.