Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2005

Bewerk tabel

Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2005

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 10.894,4 18,2
Nederland Totaal actief 6.804,0 20,6
Nederland Totaal niet-actief 4.090,3 14,2
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 486,8 19,0
Amsterdam Totaal actief 294,2 22,5
Amsterdam Totaal niet-actief 192,6 13,6
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 96,2 17,1
Arnhem Totaal actief 56,9 19,5
Arnhem Totaal niet-actief 39,3 13,5
Assen Totaal sociaal-economische categorie 42,6 17,3
Assen Totaal actief 25,9 19,3
Assen Totaal niet-actief 16,7 14,2
Groningen (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 121,8 16,1
Groningen (gemeente) Totaal actief 67,3 19,4
Groningen (gemeente) Totaal niet-actief 54,5 12,1
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 102,0 18,8
Haarlem Totaal actief 62,6 21,5
Haarlem Totaal niet-actief 39,4 14,4
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 61,7 16,4
Leeuwarden Totaal actief 33,9 19,0
Leeuwarden Totaal niet-actief 27,8 13,3
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 46,4 17,4
Lelystad Totaal actief 30,2 19,6
Lelystad Totaal niet-actief 16,2 13,3
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 81,8 16,8
Maastricht Totaal actief 42,7 19,9
Maastricht Totaal niet-actief 39,1 13,3
Middelburg (Z.) Totaal sociaal-economische categorie 31,5 17,9
Middelburg (Z.) Totaal actief 19,3 19,8
Middelburg (Z.) Totaal niet-actief 12,2 14,9
's-Gravenhage (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 303,6 19,0
's-Gravenhage (gemeente) Totaal actief 182,2 21,7
's-Gravenhage (gemeente) Totaal niet-actief 121,4 14,9
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 93,5 18,4
's-Hertogenbosch Totaal actief 58,7 20,8
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 34,8 14,2
Utrecht (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 188,7 18,2
Utrecht (gemeente) Totaal actief 115,5 21,5
Utrecht (gemeente) Totaal niet-actief 73,2 12,9
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 76,9 17,7
Zwolle Totaal actief 48,2 19,9
Zwolle Totaal niet-actief 28,8 14,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens