Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2005

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.876,6 18,2
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.014,8 19,0
Nederland Man Totaal leeftijd 5.699,2 22,3
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.149,7 22,4
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.177,5 13,7
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.865,0 14,9
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 486,2 19,0
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 216,0 20,8
Amsterdam Man Totaal leeftijd 244,2 21,4
Amsterdam Man 25 tot 45 jaar 112,6 22,7
Amsterdam Vrouw Totaal leeftijd 242,0 16,6
Amsterdam Vrouw 25 tot 45 jaar 103,4 18,7
Arnhem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 96,0 17,1
Arnhem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 40,6 17,9
Arnhem Man Totaal leeftijd 48,6 19,9
Arnhem Man 25 tot 45 jaar 21,4 19,8
Arnhem Vrouw Totaal leeftijd 47,4 14,2
Arnhem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,1 15,7
Assen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 42,5 17,3
Assen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 16,3 17,7
Assen Man Totaal leeftijd 21,8 21,0
Assen Man 25 tot 45 jaar 8,6 20,6
Assen Vrouw Totaal leeftijd 20,7 13,4
Assen Vrouw 25 tot 45 jaar 7,7 14,5
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 121,7 16,1
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 49,7 17,3
Groningen (gemeente) Man Totaal leeftijd 60,8 18,3
Groningen (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 26,3 18,4
Groningen (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 60,8 14,0
Groningen (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 23,4 16,0
Haarlem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 101,9 18,8
Haarlem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 39,5 20,0
Haarlem Man Totaal leeftijd 50,7 22,2
Haarlem Man 25 tot 45 jaar 20,6 22,7
Haarlem Vrouw Totaal leeftijd 51,2 15,3
Haarlem Vrouw 25 tot 45 jaar 18,9 17,2
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 61,6 16,5
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 22,9 16,9
Leeuwarden Man Totaal leeftijd 31,2 19,4
Leeuwarden Man 25 tot 45 jaar 12,1 18,9
Leeuwarden Vrouw Totaal leeftijd 30,4 13,4
Leeuwarden Vrouw 25 tot 45 jaar 10,7 14,7
Lelystad Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 46,3 17,5
Lelystad Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 18,3 18,0
Lelystad Man Totaal leeftijd 24,4 20,9
Lelystad Man 25 tot 45 jaar 9,9 21,0
Lelystad Vrouw Totaal leeftijd 21,9 13,5
Lelystad Vrouw 25 tot 45 jaar 8,4 14,6
Maastricht Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 81,8 16,8
Maastricht Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 26,5 17,9
Maastricht Man Totaal leeftijd 40,9 20,1
Maastricht Man 25 tot 45 jaar 13,6 20,2
Maastricht Vrouw Totaal leeftijd 40,9 13,5
Maastricht Vrouw 25 tot 45 jaar 12,9 15,4
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 31,5 17,9
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 10,6 18,3
Middelburg (Z.) Man Totaal leeftijd 16,3 22,2
Middelburg (Z.) Man 25 tot 45 jaar 5,6 22,0
Middelburg (Z.) Vrouw Totaal leeftijd 15,1 13,3
Middelburg (Z.) Vrouw 25 tot 45 jaar 5,0 14,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 303,3 19,0
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 123,4 19,8
's-Gravenhage (gemeente) Man Totaal leeftijd 152,7 22,0
's-Gravenhage (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 65,7 22,0
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 150,6 16,0
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 57,6 17,2
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 93,4 18,4
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 37,6 19,4
's-Hertogenbosch Man Totaal leeftijd 48,2 22,3
's-Hertogenbosch Man 25 tot 45 jaar 19,8 22,8
's-Hertogenbosch Vrouw Totaal leeftijd 45,2 14,2
's-Hertogenbosch Vrouw 25 tot 45 jaar 17,8 15,6
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 188,4 18,2
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 90,1 20,0
Utrecht (gemeente) Man Totaal leeftijd 93,0 21,1
Utrecht (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 46,8 22,0
Utrecht (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 95,5 15,4
Utrecht (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 43,3 17,7
Zwolle Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 76,9 17,7
Zwolle Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 32,3 18,3
Zwolle Man Totaal leeftijd 38,7 21,6
Zwolle Man 25 tot 45 jaar 16,7 21,2
Zwolle Vrouw Totaal leeftijd 38,2 13,8
Zwolle Vrouw 25 tot 45 jaar 15,6 15,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.