Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; SBI, 2000-2004, 2006

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; SBI, 2000-2004, 2006

SBI 1993 Bedrijfsgrootte Perioden Organisatiegraad van werknemers Organisatiegraad van werknemers (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 15 tot 25 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 25 tot 45 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 45 tot 65 jaar (%) Leden vakvereniging van werknemers Leden vakvereniging, totaal (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 15 tot 25 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 25 tot 45 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 45 tot 65 jaar (x 1 000)
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2000 25 30 19 11 23 37 1.553,2 1.069,7 483,5 86,8 816,4 650,0
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2001 25 29 19 11 22 36 1.537,6 1.053,7 483,9 87,3 777,5 672,7
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2002 25 29 19 10 21 37 1.543,6 1.049,4 494,2 85,1 742,5 716,0
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2003 24 29 18 11 21 35 1.503,1 1.018,8 484,3 89,7 721,5 691,9
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2004 24 29 19 10 21 35 1.492,1 989,2 502,9 77,0 704,8 710,3
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte totaal 2006 23 27 19 10 20 34 1.446,0 933,3 512,8 73,4 644,3 728,3
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2000 14 19 10 9 15 20 93,8 64,4 29,5 13,5 50,4 29,9
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2001 14 19 9 8 15 19 92,1 64,4 27,7 11,8 49,6 30,6
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 16 19 13 9 15 24 119,9 72,8 47,1 15,4 57,7 46,8
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2003 15 18 11 9 14 20 115,5 70,8 44,6 14,3 58,9 42,3
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2004 15 18 10 10 15 16 71,2 49,8 21,4 10,1 40,0 21,1
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2006 13 16 9 . 13 16 62,1 42,0 20,1 . 33,3 20,2
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2000 23 27 17 11 21 34 406,6 284,8 121,8 29,8 215,4 161,4
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2001 23 26 17 11 21 34 403,0 280,9 122,1 31,3 209,9 161,7
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2002 24 28 18 10 21 36 518,3 355,4 162,9 33,2 255,7 229,4
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2003 23 27 18 11 21 33 524,5 352,0 172,5 36,1 260,3 228,0
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2004 21 24 15 12 18 30 256,3 180,0 76,3 21,9 122,4 112,0
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte 10 tot 100 werknemers 2006 19 22 14 11 16 28 237,2 168,1 69,2 20,2 112,2 104,8
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2000 29 33 23 12 26 41 1.024,4 697,8 326,6 39,3 536,9 448,3
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2001 28 32 21 12 24 39 1.015,4 687,2 328,2 40,3 504,4 470,7
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2002 28 32 21 12 23 40 869,7 594,0 275,7 32,6 412,4 424,7
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2003 28 33 21 14 23 39 820,7 559,6 261,2 32,1 385,0 403,7
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2004 27 31 21 10 23 38 1.131,8 733,3 398,5 40,2 526,8 564,8
0000f Totaal SBI (A-O) Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers 2006 26 30 21 10 21 37 1.120,6 703,5 417,2 42,3 485,1 593,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal
werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week) dat lid
is van een vakvereniging. Beide onderwerpen zijn onderverdeeld naar
geslacht en leeftijd van de werknemers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2004, 2006
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers
De cijfers worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als
definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting
Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe gegevens, omdat deze cijfers niet meer worden gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Organisatiegraad van werknemers
Organisatiegraad
Onder de organisatiegraad van werknemers wordt verstaan het aantal
vakbondsleden in procenten van het totaal aantal werknemers.
De populatie is beperkt tot werknemers jonger dan 65 jaar, met betaald
werk voor ten minste 12 uur per week.
Organisatiegraad van werknemers
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leeftijd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
Leden vakvereniging van werknemers
Een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of
individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgevers of bij
instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden uitoefenen.
Vanwege de grote relatieve onnauwkeurigheid worden gegevens beneden een
bepaalde waarde niet gepubliceerd. Deze aantallen zijn in de staten en
tabellen vervangen door een punt (.).
Leden vakvereniging, totaal
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leeftijd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar