Keuring en controle; prijsindex 2006=100

Keuring en controle; prijsindex 2006=100

SBI '93 Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren
Keuring en controle 2006 1e kwartaal 100,2 100
Keuring en controle 2006 2e kwartaal 99,6 -0,6 100
Keuring en controle 2006 3e kwartaal 99,7 0,1 100
Keuring en controle 2006 4e kwartaal 100,5 0,8 100
Keuring en controle 2006 jaargemiddelde 100,0 100
Keuring en controle 2007 1e kwartaal 101,2 0,7 1,0 100
Keuring en controle 2007 2e kwartaal 101,2 0,0 1,6 100
Keuring en controle 2007 3e kwartaal 101,1 -0,1 1,4 100
Keuring en controle 2007 4e kwartaal 100,3 -0,8 -0,2 100
Keuring en controle 2007 jaargemiddelde 101,0 1,0 100
Keuring en controle 2008 1e kwartaal 100,7 0,4 -0,5 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van bedrijven die
diensten verlenen op het gebied van keuringen. De prijsontwikkeling
wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van bedrijven die diensten leveren op het gebied van keuringen.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingsfactoren
De wegingsfactor geeft het aandeel van een bepaalde deelmarkt /
vakgebied ten opzichte van de totale productie van de branche.