Organisatiegraad werknemers; herkomst, opleiding, beroep, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad werknemers; herkomst, opleiding, beroep, 2000-2004, 2006

Herkomstgroeperingen Opleidingsniveau Beroepsniveau Perioden Organisatiegraad van werknemers Organisatiegraad van werknemers (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leefitjd van werknemers 15 tot 25 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leefitjd van werknemers 25 tot 45 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leefitjd van werknemers 45 tot 65 jaar (%) Leden vakvereniging van werknemers Leden vakvereniging, totaal (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 15 tot 25 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 25 tot 45 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 45 tot 65 jaar (x 1 000)
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2000 25 30 19 11 23 37 1.553,2 1.069,7 483,5 86,8 816,4 650,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2001 25 29 19 11 22 36 1.537,6 1.053,7 483,9 87,3 777,5 672,7
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2002 25 29 19 10 21 37 1.543,6 1.049,4 494,2 85,1 742,5 716,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2003 24 29 18 11 21 35 1.503,1 1.018,8 484,3 89,7 721,5 691,9
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2004 24 29 19 10 21 35 1.492,1 989,2 502,9 77,0 704,8 710,3
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau, totaal 2006 23 27 19 10 20 34 1.446,0 933,3 512,8 73,4 644,3 728,3
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2000 26 34 13 12 26 35 397,0 314,0 82,9 39,6 207,0 150,4
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2001 24 32 12 11 24 33 377,6 297,6 79,9 36,8 186,1 154,7
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2002 24 32 13 11 24 34 365,8 286,2 79,6 35,1 170,6 160,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2003 23 31 12 11 24 32 346,1 270,3 75,8 35,0 163,5 147,7
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2004 23 31 12 10 23 31 350,5 276,1 74,4 29,4 164,5 156,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Lager beroepsniveau 2006 23 31 12 10 21 32 339,9 264,1 75,8 30,8 147,5 161,6
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2000 18 24 11 . 19 28 83,7 60,5 23,2 . 43,3 35,3
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2001 18 22 13 . 18 27 82,5 56,0 26,5 . 41,4 36,9
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2002 17 22 12 . 18 27 84,3 59,7 24,5 . 42,1 36,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2003 18 22 13 . 20 23 84,8 58,6 26,2 . 46,6 32,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2004 18 21 14 . 18 29 85,1 56,0 29,0 . 38,8 41,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Elementair beroepsniveau 2006 18 22 13 . 18 27 90,1 62,7 27,5 . 39,7 45,3
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2000 26 30 19 11 24 37 596,0 411,4 184,6 30,9 335,8 229,4
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2001 26 31 19 12 24 37 615,3 422,6 192,7 36,3 336,5 242,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2002 25 31 18 13 22 37 592,8 409,0 183,8 36,9 307,3 248,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2003 25 31 18 15 22 35 581,3 399,2 182,1 39,0 296,1 246,2
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2004 26 32 19 14 23 36 581,7 389,0 192,7 34,8 296,9 250,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Middelbaar beroepsniveau 2006 24 29 18 12 21 33 556,6 361,0 195,6 28,7 274,5 253,4
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2000 27 26 29 . 22 40 325,9 180,2 145,8 . 162,8 153,7
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2001 26 25 27 . 20 39 318,5 179,8 138,7 . 150,7 158,4
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2002 27 27 28 . 21 41 345,8 193,5 152,3 . 159,0 180,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2003 27 26 27 . 20 40 351,2 195,6 155,6 . 157,1 186,2
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2004 26 26 27 . 20 39 369,8 202,0 167,8 . 166,2 196,6
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Hoger beroepsniveau 2006 25 24 26 . 18 38 320,7 163,5 157,3 . 129,0 183,6
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2000 25 25 26 . 17 41 128,7 86,0 42,7 . 55,1 72,8
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2001 23 24 23 . 16 38 121,6 80,0 41,6 . 50,9 70,6
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2002 25 24 26 . 16 40 133,3 84,8 48,5 . 51,6 81,5
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2003 22 23 21 . 15 35 115,9 76,6 39,2 . 47,7 67,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2004 22 22 23 . 13 36 101,4 62,8 38,6 . 36,4 64,8
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Wetenschappelijke beroepsniveau 2006 24 23 25 . 16 36 123,6 71,7 52,0 . 47,2 76,0
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2000 23 25 . . 21 . 21,8 17,6 . . 12,4 .
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2001 24 26 . . 22 . 22,2 17,6 . . 11,9 .
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2002 25 27 . . 23 . 21,6 16,2 . . 11,8 .
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2003 24 28 . . 18 36 23,8 18,4 . . 10,5 12,3
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2004 . . . . . . . . . . . .
Herkomstgroeperingen, totaal Opleidingsniveau, totaal Beroepsniveau onbekend 2006 18 19 . . . . 15,1 10,4 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het
aantal werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur
per week)dat lid is van een vakvereniging naar herkomstgroepering,
opleidingsniveau en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2004, 2006
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers
De cijfers worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als
definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting
Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe gegevens, omdat deze cijfers niet meer worden gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Organisatiegraad van werknemers
Organisatiegraad
Onder de organisatiegraad van werknemers wordt verstaan het aantal
vakbondsleden in procenten van het totaal aantal werknemers.
De populatie is beperkt tot werknemers jonger dan 65 jaar, met betaald
werk voor ten minste 12 uur per week.
Organisatiegraad van werknemers
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leefitjd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
Leden vakvereniging van werknemers
Een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of
individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgevers of bij
instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden uitoefenen.
Vanwege de grote relatieve onnauwkeurigheid worden gegevens beneden een
bepaalde waarde niet gepubliceerd. Deze aantallen zijn in de staten en
tabellen vervangen door een punt (.).
Leden vakvereniging, totaal
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leeftijd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar