Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland


Overzicht van statistische gegevens per bevolkingskern.

Gegevens beschikbaar: verslagjaar 2006

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Met ingang van 7 december 2012 is de naamgeving van de bevolkingskernen in Friesland met de Friese naamgeving aangevuld.

Status van de cijfers
Definitief

Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen Verandering bevolking 2001 - 2006Saldo binnen- en buitenlandse migratieSaldo binnenlandse migratie (aantal) Leeftijd en geslachtTotaal mannen en vrouwenTotaal (aantal) Personen in particuliere huishoudensEenpersoonshuishoudens naar leeftijdTotaal (aantal) WoningvoorraadGemiddelde WOZ-waardeWOZ-waarde van totaal aantal woningen (x 1 000 euro) WonenWoningvoorraadTotaal aantal woningen 2006 (aantal) Omgevingsadressendichtheid (OAD) (per km²)
Aadorp 5 1.335 80 232 495 207
Aalten 15 12.565 1.515 184 5.175 920
Groot - 's-Gravenhage 3.890 725.935 170.570 179 346.085 4.120
Minder dan 500 inwoners -3.490 175.340 17.125 222 71.455 117
10 000 tot 20 000 inwoners 4.555 1.636.510 182.205 213 667.475 1.035
Bron: CBS
Verklaring van tekens