Consumentenvertrouwen naar kenmerken persoon, 2002-2017


Deze tabel bevat gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator Consumentenvertrouwen en de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid berekend. Overige gegevens betreffen onder andere de opvattingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van werkloosheid en prijzen. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken. De statistiek “Consumenten Conjunctuuronderzoek” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2002 tot en met 1e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Consumentenvertrouwen naar kenmerken persoon, 2002-2017

Persoon in huishouden Persoonskenmerken Perioden ConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen:indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) Economisch klimaatEconomisch klimaat: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) KoopbereidheidKoopbereidheid: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.)
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2015 3 13 -4
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2016 1e kwartaal 1 3 0
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2016 2e kwartaal 3 9 -1
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2016 3e kwartaal 5 11 0
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2016 4e kwartaal 10 20 3
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2016 5 11 1
Hoofdkostwinner Totaal persoonskenmerken 2017 1e kwartaal 16 30 6
Hoofdkostwinner Mannen 2015 6 17 -2
Hoofdkostwinner Mannen 2016 1e kwartaal 4 6 2
Hoofdkostwinner Mannen 2016 2e kwartaal 6 12 2
Hoofdkostwinner Mannen 2016 3e kwartaal 7 15 2
Hoofdkostwinner Mannen 2016 4e kwartaal 13 23 5
Hoofdkostwinner Mannen 2016 7 14 3
Hoofdkostwinner Mannen 2017 1e kwartaal 19 35 8
Hoofdkostwinner Vrouwen 2015 -2 7 -7
Hoofdkostwinner Vrouwen 2016 1e kwartaal -5 -5 -5
Hoofdkostwinner Vrouwen 2016 2e kwartaal -2 4 -6
Hoofdkostwinner Vrouwen 2016 3e kwartaal 0 5 -3
Hoofdkostwinner Vrouwen 2016 4e kwartaal 5 13 0
Hoofdkostwinner Vrouwen 2016 -1 4 -4
Hoofdkostwinner Vrouwen 2017 1e kwartaal 10 22 3
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2015 17 27 11
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2016 1e kwartaal 23 29 20
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2016 2e kwartaal 25 33 20
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2016 3e kwartaal 21 26 18
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2016 4e kwartaal 26 37 19
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2016 24 31 19
Hoofdkostwinner 18 tot 45 jaar 2017 1e kwartaal 32 45 23
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2015 7 16 0
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2016 1e kwartaal 6 7 5
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2016 2e kwartaal 9 15 6
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2016 3e kwartaal 10 16 7
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2016 4e kwartaal 15 25 8
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2016 10 16 6
Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2017 1e kwartaal 22 37 12
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2015 -7 4 -15
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2016 1e kwartaal -13 -13 -14
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2016 2e kwartaal -13 -7 -17
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2016 3e kwartaal -7 1 -12
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2016 4e kwartaal -2 7 -8
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2016 -9 -3 -13
Hoofdkostwinner 65 jaar en ouder 2017 1e kwartaal 3 18 -6
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2015 3 13 -4
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2016 1e kwartaal 1 3 0
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2016 2e kwartaal 3 9 -1
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2016 3e kwartaal 5 11 0
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2016 4e kwartaal 10 20 3
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2016 5 11 1
Ondervraagde persoon Totaal persoonskenmerken 2017 1e kwartaal 16 30 6
Ondervraagde persoon Mannen 2015 9 22 1
Ondervraagde persoon Mannen 2016 1e kwartaal 6 9 3
Ondervraagde persoon Mannen 2016 2e kwartaal 9 16 4
Ondervraagde persoon Mannen 2016 3e kwartaal 10 19 4
Ondervraagde persoon Mannen 2016 4e kwartaal 14 26 5
Ondervraagde persoon Mannen 2016 10 18 4
Ondervraagde persoon Mannen 2017 1e kwartaal 21 39 9
Ondervraagde persoon Vrouwen 2015 -2 6 -8
Ondervraagde persoon Vrouwen 2016 1e kwartaal -4 -3 -4
Ondervraagde persoon Vrouwen 2016 2e kwartaal -2 3 -5
Ondervraagde persoon Vrouwen 2016 3e kwartaal 0 4 -3
Ondervraagde persoon Vrouwen 2016 4e kwartaal 7 14 2
Ondervraagde persoon Vrouwen 2016 0 5 -2
Ondervraagde persoon Vrouwen 2017 1e kwartaal 11 23 3
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2015 16 26 9
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2016 1e kwartaal 22 27 19
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2016 2e kwartaal 24 32 18
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2016 3e kwartaal 21 25 18
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2016 4e kwartaal 26 36 19
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2016 23 30 19
Ondervraagde persoon 18 tot 45 jaar 2017 1e kwartaal 32 46 23
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2015 7 16 1
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2016 1e kwartaal 6 7 5
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2016 2e kwartaal 9 14 5
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2016 3e kwartaal 10 16 6
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2016 4e kwartaal 15 25 8
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2016 10 15 6
Ondervraagde persoon 45 tot 65 jaar 2017 1e kwartaal 20 35 11
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2015 -7 4 -15
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2016 1e kwartaal -14 -13 -14
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2016 2e kwartaal -13 -7 -17
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2016 3e kwartaal -7 1 -13
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2016 4e kwartaal -2 7 -9
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2016 -9 -3 -13
Ondervraagde persoon 65 jaar en ouder 2017 1e kwartaal 4 18 -6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens