Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken, 2002-2017


Deze tabel bevat gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator Consumentenvertrouwen en de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid berekend. Overige gegevens betreffen onder andere de opvattingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van werkloosheid en prijzen. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende regio’s. De statistiek “Consumenten Conjunctuuronderzoek” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2002 tot en met 1e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken, 2002-2017

Regio's Perioden ConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) Economisch klimaatEconomisch klimaat: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) KoopbereidheidKoopbereidheid: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.)
Nederland 2015 3 13 -4
Nederland 2016 1e kwartaal 1 3 0
Nederland 2016 2e kwartaal 3 9 -1
Nederland 2016 3e kwartaal 5 11 0
Nederland 2016 4e kwartaal 10 20 3
Nederland 2016 5 11 1
Nederland 2017 1e kwartaal 16 30 6
Noord-Nederland 2015 0 9 -6
Noord-Nederland 2016 1e kwartaal 1 1 0
Noord-Nederland 2016 2e kwartaal 4 9 0
Noord-Nederland 2016 3e kwartaal 3 11 -2
Noord-Nederland 2016 4e kwartaal 7 15 1
Noord-Nederland 2016 4 9 0
Noord-Nederland 2017 1e kwartaal 14 27 6
Oost-Nederland 2015 4 16 -4
Oost-Nederland 2016 1e kwartaal 3 5 1
Oost-Nederland 2016 2e kwartaal 5 11 1
Oost-Nederland 2016 3e kwartaal 4 11 0
Oost-Nederland 2016 4e kwartaal 12 23 5
Oost-Nederland 2016 6 13 2
Oost-Nederland 2017 1e kwartaal 19 34 9
West-Nederland 2015 5 15 -2
West-Nederland 2016 1e kwartaal 0 3 -2
West-Nederland 2016 2e kwartaal 4 11 -1
West-Nederland 2016 3e kwartaal 5 11 2
West-Nederland 2016 4e kwartaal 9 19 3
West-Nederland 2016 5 11 0
West-Nederland 2017 1e kwartaal 16 31 6
Zuid-Nederland 2015 1 9 -4
Zuid-Nederland 2016 1e kwartaal 0 1 0
Zuid-Nederland 2016 2e kwartaal 1 6 -2
Zuid-Nederland 2016 3e kwartaal 4 11 0
Zuid-Nederland 2016 4e kwartaal 11 21 4
Zuid-Nederland 2016 4 10 1
Zuid-Nederland 2017 1e kwartaal 13 27 3
Noord-Holland 2015 3 13 -3
Noord-Holland 2016 1e kwartaal 0 2 0
Noord-Holland 2016 2e kwartaal 3 8 0
Noord-Holland 2016 3e kwartaal 7 14 2
Noord-Holland 2016 4e kwartaal 7 18 0
Noord-Holland 2016 5 11 0
Noord-Holland 2017 1e kwartaal 16 31 6
Zuid-Holland 2015 4 15 -3
Zuid-Holland 2016 1e kwartaal 0 2 -2
Zuid-Holland 2016 2e kwartaal 2 11 -5
Zuid-Holland 2016 3e kwartaal 2 7 -2
Zuid-Holland 2016 4e kwartaal 10 20 2
Zuid-Holland 2016 3 10 -1
Zuid-Holland 2017 1e kwartaal 15 30 6
Noord-Brabant 2015 2 11 -5
Noord-Brabant 2016 1e kwartaal 3 5 2
Noord-Brabant 2016 2e kwartaal 2 7 -2
Noord-Brabant 2016 3e kwartaal 4 10 1
Noord-Brabant 2016 4e kwartaal 11 21 5
Noord-Brabant 2016 5 11 1
Noord-Brabant 2017 1e kwartaal 14 31 4
Limburg 2015 0 6 -3
Limburg 2016 1e kwartaal -7 -9 -5
Limburg 2016 2e kwartaal 0 4 -2
Limburg 2016 3e kwartaal 5 12 0
Limburg 2016 4e kwartaal 9 19 3
Limburg 2016 2 7 -1
Limburg 2017 1e kwartaal 10 20 3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens