Consumentenvertrouwen; kenmerken huishoudens, 2002-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator Consumentenvertrouwen en de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid berekend. Overige gegevens betreffen onder andere de opvattingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van werkloosheid en prijzen. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende huishoudkenmerken. De statistiek “Consumenten Conjunctuuronderzoek” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2002 tot en met 1e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishoudens, 2002-2017

Huishoudenkenmerken Perioden ConsumentenvertrouwenConsumentenvertrouwen:indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) Economisch klimaatEconomisch klimaat: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.) KoopbereidheidKoopbereidheid: indicator (Gem saldo pos.en neg. antw.)
Totaal huishoudenkenmerken 2015 3 13 -4
Totaal huishoudenkenmerken 2016 1e kwartaal 1 3 0
Totaal huishoudenkenmerken 2016 2e kwartaal 3 9 -1
Totaal huishoudenkenmerken 2016 3e kwartaal 5 11 0
Totaal huishoudenkenmerken 2016 4e kwartaal 10 20 3
Totaal huishoudenkenmerken 2016 5 11 1
Totaal huishoudenkenmerken 2017 1e kwartaal 16 30 6
Eenpersoonshuishouden 2015 -5 3 -10
Eenpersoonshuishouden 2016 1e kwartaal -7 -10 -5
Eenpersoonshuishouden 2016 2e kwartaal -5 -2 -7
Eenpersoonshuishouden 2016 3e kwartaal -3 1 -7
Eenpersoonshuishouden 2016 4e kwartaal 0 6 -4
Eenpersoonshuishouden 2016 -4 -1 -6
Eenpersoonshuishouden 2017 1e kwartaal 5 16 -2
Paar zonder kinderen 2015 2 14 -6
Paar zonder kinderen 2016 1e kwartaal -3 1 -6
Paar zonder kinderen 2016 2e kwartaal -2 5 -6
Paar zonder kinderen 2016 3e kwartaal 2 9 -2
Paar zonder kinderen 2016 4e kwartaal 8 20 1
Paar zonder kinderen 2016 2 9 -3
Paar zonder kinderen 2017 1e kwartaal 14 31 2
Paar met kinderen 2015 13 23 6
Paar met kinderen 2016 1e kwartaal 13 15 11
Paar met kinderen 2016 2e kwartaal 15 22 11
Paar met kinderen 2016 3e kwartaal 17 24 12
Paar met kinderen 2016 4e kwartaal 21 33 13
Paar met kinderen 2016 17 24 12
Paar met kinderen 2017 1e kwartaal 28 43 18
Alleenstaande man 2015 3 13 -4
Alleenstaande man 2016 1e kwartaal 4 6 4
Alleenstaande man 2016 2e kwartaal 3 8 0
Alleenstaande man 2016 3e kwartaal 5 12 0
Alleenstaande man 2016 4e kwartaal 5 15 -2
Alleenstaande man 2016 4 10 1
Alleenstaande man 2017 1e kwartaal 12 29 1
Alleenstaande vrouw 2015 -9 -3 -13
Alleenstaande vrouw 2016 1e kwartaal -13 -18 -10
Alleenstaande vrouw 2016 2e kwartaal -10 -7 -11
Alleenstaande vrouw 2016 3e kwartaal -9 -6 -11
Alleenstaande vrouw 2016 4e kwartaal -3 2 -6
Alleenstaande vrouw 2016 -9 -8 -10
Alleenstaande vrouw 2017 1e kwartaal 2 10 -4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens