Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009


De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen een website samen
te stellen waardoor het mogelijk is gegevens over provincies onderling
te vergelijken. Vanaf het jaar 2007 heeft het InterProvinciaal Overleg
(IPO) het voortouw voor deze monitor genomen.
Het CBS heeft een groot aantal gegevens voor die monitor samengesteld.
Deels zijn de data direct ontleend aan StatLine, deels zijn het
bewerkte data van StatLine tabellen en deels zijn de uitkomsten het
resultaat van maatwerk. In deze tabel zijn de gegevens die
het CBS aanlevert opgenomen. Het betreft gegevens over gemeentelijke
herindelingen, bevolking, woningen, financiën, economie,
oppervlakte en verkeer en vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer
plaats.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Over de volgende thema's zijn cijfers over 2009 toegevoegd:
- Gemeentelijke herindelingen;
- Bevolking;
- Woningen;
- Verkeer en vervoer;
- Oppervlakte.
Over financiën zijn cijfers over 2008 opgenomen.
Over economie zijn cijfers over 2006, 2007 en 2008 opgenomen.
Cijfers over verkeersslachtoffers zijn verwijderd. In plaats daarvan zijn
cijfers over verkeersdoden opgenomen

Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Regio's Periode Aantal gemeenten (aantal) Gemeentelijke herindelingHeringedeelde gemeenten (10-jaarstotaal) (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdTotaalTotaal (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdTotaalJonger dan 20 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdTotaal20 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdTotaal65 jaar of ouder (aantal) WoningenWoningvoorraad (aantal) FinanciënInkomstenInkomsten uit Provinciefonds (1 000 euro) FinanciënBelastingdruk per motorvoertuig (euro/auto) EconomieRegionale economische groei (%) Verkeer en vervoerLengte van spoorwegen (km) Verkeer en vervoerAantal verkeersdoden (aantal)
Nederland 2006 458 264 16.334.210 3.975.626 10.028.125 2.330.459 6.912.405 1.083.757 127 3,4 2.797 811
Nederland 2007 443 205 16.357.992 3.957.103 10.032.537 2.368.352 6.967.046 1.128.209 137 3,6 2.801 791
Nederland 2008 443 169 16.405.399 3.940.450 10.050.123 2.414.826 7.043.212 1.207.818 147 2,0 2.888 750
Nederland 2009 441 158 16.485.787 3.933.585 10.080.387 2.471.815 7.104.518 . . . 2.896 .
Noord-Nederland 2006 68 32 1.700.753 409.043 1.030.245 261.465 721.859 227.865 126 1,2 411 112
Noord-Nederland 2007 68 32 1.702.020 406.892 1.030.027 265.101 726.191 237.324 135 1,6 411 97
Noord-Nederland 2008 68 - 1.704.783 404.849 1.029.433 270.501 733.208 252.318 144 5,4 419 105
Noord-Nederland 2009 68 - 1.708.821 403.528 1.028.288 277.005 738.829 . . . 413 .
Zuid-Nederland 2006 115 91 3.547.884 835.713 2.183.107 529.064 1.473.987 178.662 129 3,5 581 186
Zuid-Nederland 2007 108 32 3.546.847 828.039 2.177.772 541.036 1.486.864 185.844 139 3,8 582 215
Zuid-Nederland 2008 108 28 3.548.532 820.169 2.173.874 554.489 1.503.731 202.331 142 0,9 570 190
Zuid-Nederland 2009 108 26 3.557.164 814.167 2.173.515 569.482 1.514.215 . . . 576 .
Zuid-Holland 2006 82 19 3.458.875 841.579 2.129.146 488.150 1.519.931 136.565 134 3,4 368 120
Zuid-Holland 2007 77 27 3.455.097 835.166 2.126.374 493.557 1.530.254 148.199 139 3,7 369 113
Zuid-Holland 2008 77 27 3.461.435 830.745 2.131.062 499.628 1.540.715 161.664 167 2,0 372 93
Zuid-Holland 2009 76 29 3.481.558 830.231 2.142.966 508.361 1.552.666 . . . 372 .
Zeeland 2006 13 20 380.186 90.691 224.501 64.994 169.631 66.613 126 2,1 95 39
Zeeland 2007 13 7 380.497 89.968 224.547 65.982 170.863 69.254 130 4,9 95 21
Zeeland 2008 13 7 380.585 89.234 224.148 67.203 173.073 74.348 132 1,4 92 30
Zeeland 2009 13 7 380.984 88.736 223.389 68.859 174.495 . . . 99 .
Noord-Brabant 2006 68 76 2.415.946 584.313 1.487.597 344.036 984.757 102.999 130 3,9 339 130
Noord-Brabant 2007 68 6 2.419.042 580.409 1.486.391 352.242 993.954 107.357 138 3,9 339 140
Noord-Brabant 2008 68 4 2.424.827 577.076 1.486.452 361.299 1.006.145 118.093 140 1,0 325 137
Noord-Brabant 2009 68 4 2.434.560 575.148 1.487.733 371.679 1.014.451 . . . 325 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens