Doodsoorzaken; maand en jaar van overlijden, 1995-2012


Deze tabel bevat cijfers over de doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per maand en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken. De cijfers zijn gebaseerd op minimaal 95% van de totale populatie.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2012

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 12 december 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Doodsoorzaken; maand en jaar van overlijden, 1995-2012

Perioden Totaal alle overledenen (aantal) NieuwvormingenTotaal nieuwvormingen (aantal) NieuwvormingenKwaadaardige nv. van luchtpijp en long (aantal) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal) NieuwvormingenOverige nieuwvormingen (aantal) Psychische stoornis. en zktn zenuwstel.. (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselAcuut hartinfarct (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselHersenvaatletsels (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselOverige ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Wegverkeersongevallen (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1995 135.675 37.339 8.651 3.483 25.205 6.172 52.098 15.688 12.409 24.001 12.644 1.241 26.181
2005 136.402 40.373 9.414 3.322 27.637 9.991 43.350 9.502 10.326 23.522 14.315 760 27.613
2010 136.058 43.516 10.214 3.245 30.057 12.321 39.009 6.823 8.839 23.347 13.016 597 27.599
2011 135.741 44.038 10.544 3.283 30.211 12.668 38.132 6.467 8.440 23.225 13.317 654 26.932
2012 januari 12.490 3.754 911 276 2.567 1.199 3.475 575 779 2.121 1.402 52 2.608
2012 februari 12.511 3.563 852 258 2.453 1.272 3.638 591 788 2.259 1.536 43 2.459
2012 maart 12.799 3.827 945 251 2.631 1.299 3.523 569 779 2.175 1.646 58 2.446
2012 april 11.876 3.772 821 277 2.674 1.095 3.360 537 747 2.076 1.265 64 2.320
2012 mei 11.602 3.644 861 280 2.503 1.145 3.181 491 704 1.986 1.240 54 2.338
2012 juni 11.062 3.719 873 232 2.614 1.052 2.932 479 645 1.808 1.072 56 2.231
2012 juli 11.055 3.708 820 269 2.619 1.202 2.828 419 654 1.755 901 53 2.363
2012 augustus 10.855 3.673 819 276 2.578 1.166 2.716 422 611 1.683 893 63 2.344
2012 september 10.704 3.542 831 253 2.458 1.098 2.924 492 666 1.766 859 44 2.237
2012 oktober 11.510 3.805 819 291 2.695 1.145 3.150 517 648 1.985 1.058 51 2.301
2012 november 11.663 3.779 892 286 2.601 1.202 3.235 563 699 1.973 1.117 47 2.283
2012 december 12.686 3.875 878 281 2.716 1.296 3.409 540 752 2.117 1.488 65 2.553
2012 140.813 44.661 10.322 3.230 31.109 14.171 38.371 6.195 8.472 23.704 14.477 650 28.483
Bron: CBS.
Verklaring van tekens