Markt- en opinieonderzoek; prijsindex 2006 = 100

Markt- en opinieonderzoek; prijsindex 2006 = 100

Markt- en opinieonderzoek Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren (%)
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 1e kwartaal 100,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 jaargemiddelde 100,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 1e kwartaal 102,9 2,9 2,9 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 2e kwartaal 102,5 -0,4 2,5 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 3e kwartaal 102,7 0,2 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 4e kwartaal 102,7 0,0 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 jaargemiddelde 102,7 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2008 1e kwartaal 105,2 2,4 2,2 100
Kwantitatief onderzoek 2006 1e kwartaal 100,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 jaargemiddelde 100,0 87
Kwantitatief onderzoek 2007 1e kwartaal 102,8 2,8 2,8 87
Kwantitatief onderzoek 2007 2e kwartaal 102,5 -0,3 2,5 87
Kwantitatief onderzoek 2007 3e kwartaal 102,6 0,1 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2007 4e kwartaal 102,6 0,0 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2007 jaargemiddelde 102,6 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2008 1e kwartaal 105,2 2,5 2,3 87
Kwalitatief onderzoek 2006 1e kwartaal 100,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 jaargemiddelde 100,0 13
Kwalitatief onderzoek 2007 1e kwartaal 103,1 3,1 3,1 13
Kwalitatief onderzoek 2007 2e kwartaal 102,2 -0,9 2,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 3e kwartaal 103,2 1,0 3,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 4e kwartaal 103,2 0,0 3,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 jaargemiddelde 102,9 2,9 13
Kwalitatief onderzoek 2008 1e kwartaal 105,6 2,3 2,4 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven
verlenen op het gebied van de markt- en opinieonderzoek. De
prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers
worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van bedrijven die diensten leveren op het gebied van
markt- en opinieonderzoek. Halverwege het kwartaal worden
de prijzen van de meest voorkomende diensten opgevraagd.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingsfactoren
De wegingsfactor geeft het aandeel van een bepaalde deelmarkt /
vakgebied ten opzichte van de totale productie van de branche.