Markt- en opinieonderzoek; prijsindex 2006 = 100

Bewerk tabel

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven
verlenen op het gebied van de markt- en opinieonderzoek. De
prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers
worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Markt- en opinieonderzoek; prijsindex 2006 = 100

Markt- en opinieonderzoek Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren (%)
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 1e kwartaal 100,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2006 jaargemiddelde 100,0 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 1e kwartaal 102,9 2,9 2,9 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 2e kwartaal 102,5 -0,4 2,5 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 3e kwartaal 102,7 0,2 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 4e kwartaal 102,7 0,0 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2007 jaargemiddelde 102,7 2,7 100
Markt- en opinieonderzoek totaal 2008 1e kwartaal 105,2 2,4 2,2 100
Kwantitatief onderzoek 2006 1e kwartaal 100,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 87
Kwantitatief onderzoek 2006 jaargemiddelde 100,0 87
Kwantitatief onderzoek 2007 1e kwartaal 102,8 2,8 2,8 87
Kwantitatief onderzoek 2007 2e kwartaal 102,5 -0,3 2,5 87
Kwantitatief onderzoek 2007 3e kwartaal 102,6 0,1 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2007 4e kwartaal 102,6 0,0 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2007 jaargemiddelde 102,6 2,6 87
Kwantitatief onderzoek 2008 1e kwartaal 105,2 2,5 2,3 87
Kwalitatief onderzoek 2006 1e kwartaal 100,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 2e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 3e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 4e kwartaal 100,0 0,0 13
Kwalitatief onderzoek 2006 jaargemiddelde 100,0 13
Kwalitatief onderzoek 2007 1e kwartaal 103,1 3,1 3,1 13
Kwalitatief onderzoek 2007 2e kwartaal 102,2 -0,9 2,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 3e kwartaal 103,2 1,0 3,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 4e kwartaal 103,2 0,0 3,2 13
Kwalitatief onderzoek 2007 jaargemiddelde 102,9 2,9 13
Kwalitatief onderzoek 2008 1e kwartaal 105,6 2,3 2,4 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens