Organisatieadvies; prijsindexcijfer 2006 = 100


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die
bedrijven verlenen op het gebied van organisatieadvies. De
prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van gerealiseerde
uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Organisatieadvies; prijsindexcijfer 2006 = 100

Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
2006 1e kwartaal 98
2006 2e kwartaal 100 2
2006 3e kwartaal 101 1
2006 4e kwartaal 101 -1
2006 jaargemiddelde 100
2007 1e kwartaal 102 2 4
2007 2e kwartaal 104 2 4
2007 3e kwartaal 104 0 3
2007 4e kwartaal 104 -0 4
2007 jaargemiddelde 104 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens