Organisatieadvies; prijsindexcijfer 2006 = 100

Organisatieadvies; prijsindexcijfer 2006 = 100

Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
2006 1e kwartaal 98,2
2006 2e kwartaal 100,1 1,9
2006 3e kwartaal 101,1 1,0
2006 4e kwartaal 100,5 -0,6
2006 jaargemiddelde 100,0
2007 1e kwartaal 102,1 1,6 4,0
2007 2e kwartaal 104,1 2,0 4,0
2007 3e kwartaal 104,2 0,1 3,1
2007 4e kwartaal 104,0 -0,2 3,5
2007 jaargemiddelde 103,6 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die
bedrijven verlenen op het gebied van organisatieadvies. De
prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van gerealiseerde
uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van bedrijven die diensten leveren op het gebied van
organisatieadvies. Na afloop van het kwartaal wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een organisatieadviesbureau voor
de klant hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst van de verleende
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als het
quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.