ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
- uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-specialistenWervingTotaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-specialistenWervingOndervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersWerven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersProblemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingAnaloog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenElektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenProductcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerkenVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesICT-applicaties voor orderverwerkingTotaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 10 en meer werkzame personen 57.973 60 49 13 8 5 35 5 83 99 14 22 87 80 19 12 34 19 6 3 13 65
D Industrie 10 en meer werkzame personen 10.429 53 41 11 7 3 33 4 86 99 14 18 90 83 19 12 36 19 4 4 12 77
E Productie en distributie van en .. 10 en meer werkzame personen 67 96 88 22 46 31 75 11 100 100 13 31 97 59 67 38 56 43 15 2 29 83
F Bouwnijverheid 10 en meer werkzame personen 7.226 38 34 10 1 0 22 1 79 100 15 27 82 79 12 7 29 4 8 0 3 57
G Reparatie van consumentenartikelen .. 10 en meer werkzame personen 15.124 61 45 13 6 4 32 3 87 98 13 25 84 76 20 11 30 29 3 5 19 80
H Horeca 10 en meer werkzame personen 3.545 31 25 5 2 1 15 1 52 98 13 21 84 81 10 8 27 33 2 1 6 43
I Vervoer, opslag en communicatie 10 en meer werkzame personen 4.316 43 32 8 6 3 27 6 79 99 15 25 87 81 15 10 26 9 5 7 6 61
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 10 en meer werkzame personen 10.755 82 76 23 17 12 51 10 89 99 14 17 91 82 25 19 47 14 10 1 19 59
N Gezondheids- en welzijnszorg 10 en meer werkzame personen 3.544 59 48 8 12 9 47 8 87 100 11 23 89 81 18 14 24 14 6 1 7 47
9000d Milieu, cultuur, recreatie en .. 10 en meer werkzame personen 2.967 54 48 9 8 5 38 2 82 98 8 17 91 80 20 10 38 34 4 0 10 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens