ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2006

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Totaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Ondervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Problemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN) LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Analoog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding ISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband ADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Andere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Draadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Elektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Productcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, communicatie met overheden Elektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via niet-internetnetwerken Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Analyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Totaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 57.973 60 49 13 8 5 35 5 83 99 14 22 87 80 19 12 34 19 6 3 13 65
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.529 49 37 9 6 4 23 3 63 98 14 16 86 75 22 7 22 12 4 10 10 65
1700a Textiel, kleding en .. 347 51 35 8 6 4 20 5 90 100 11 33 77 71 17 9 43 20 9 8 9 97
21 VV papier, karton en papier- en .. 228 64 36 11 7 2 33 3 96 99 15 19 92 77 28 17 39 13 3 7 18 89
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 1.118 79 66 13 10 5 37 6 92 100 6 17 94 87 22 16 58 28 7 4 25 80
2300d Aardolie en chemische industrie 435 78 60 19 13 8 51 4 98 99 15 15 93 74 42 19 43 27 1 6 21 94
DH VV producten van rubber en kunststof 475 52 36 11 11 6 33 3 97 97 13 20 83 77 18 11 30 21 3 5 12 76
27 Basismetaalindustrie 103 59 22 8 6 4 40 4 82 100 14 20 87 77 20 14 43 10 4 9 11 84
28 VV producten van metaal (geen .. 1.979 41 32 6 2 0 28 6 89 99 20 17 89 84 18 7 29 16 2 4 5 70
29 VV machines en apparaten 1.426 63 53 15 12 4 37 2 83 100 10 18 94 89 10 19 39 20 5 0 13 84
DL VV elektrische en optische .. 766 59 50 24 8 5 43 7 98 100 15 19 91 86 21 12 43 24 6 4 14 82
DM Vervaardiging van transportmiddelen 491 50 38 9 8 5 28 4 75 98 21 8 93 86 11 7 31 22 6 3 7 63
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.532 34 25 4 3 2 38 3 91 100 12 20 90 86 21 12 38 17 3 2 12 78
E Productie en distributie van en .. 67 96 88 22 46 31 75 11 100 100 13 31 97 59 67 38 56 43 15 2 29 83
4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2.985 35 33 7 0 - 29 2 76 100 16 32 78 77 10 9 32 4 6 - 4 56
4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. 1.082 40 32 12 2 1 22 2 71 97 11 20 85 79 18 8 23 4 12 - 5 47
4530a Bouwinstallatie en -afwerking 3.159 40 35 12 0 0 15 1 84 100 14 25 84 81 11 4 28 4 9 0 2 60
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2.455 66 56 8 5 2 25 4 89 100 18 21 91 86 25 6 39 39 3 3 29 95
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.385 75 61 23 10 6 45 4 91 100 15 20 91 81 24 17 34 36 4 6 26 82
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.284 46 26 4 2 1 15 1 79 93 9 35 69 63 12 4 20 14 2 4 5 69
H Horeca 3.545 31 25 5 2 1 15 1 52 98 13 21 84 81 10 8 27 33 2 1 6 43
6000a Vervoer en opslag 4.065 46 37 8 4 2 26 6 78 99 15 26 87 82 13 9 25 7 4 7 5 61
64 Post en telecommunicatie 251 36 20 9 37 26 42 8 87 100 12 20 94 68 46 27 48 38 11 6 28 67
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 861 87 83 21 10 4 59 7 91 100 13 9 98 89 29 22 43 23 4 - 12 54
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 322 67 55 15 5 4 28 4 77 97 15 25 84 77 20 16 38 34 14 1 15 67
72 Computerservice- en .. 1.295 99 97 44 68 54 68 30 96 100 12 15 95 78 42 35 66 28 11 1 34 66
73 Speur- en ontwikkelingswerk 242 93 89 33 18 14 63 8 94 100 9 11 95 60 47 22 62 16 14 1 7 57
741 Rechtskundige dienstverlening, .. 2.503 90 83 34 13 7 57 8 92 100 19 13 96 90 24 19 54 13 11 3 20 55
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.307 94 84 22 10 3 59 11 97 100 12 14 93 88 15 18 52 4 9 - 15 48
744 Reclamebureaus en dergelijke 493 80 78 13 9 6 53 4 98 100 10 20 88 81 14 27 64 11 8 1 17 77
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 1.657 88 83 15 10 8 36 7 79 98 11 25 85 76 20 11 30 5 10 0 19 57
7430c Zakelijke diensten, geen .. 2.075 40 28 9 7 4 36 5 80 100 16 27 83 72 25 14 32 13 8 1 16 66
N Gezondheids- en welzijnszorg 3.544 59 48 8 12 9 47 8 87 100 11 23 89 81 18 14 24 14 6 1 7 47
90 Milieudienstverlening 276 31 28 5 15 8 50 5 95 100 9 16 96 79 31 25 43 22 13 - 12 70
92 Cultuur, sport en recreatie 1.935 70 64 12 8 5 40 2 88 99 9 16 92 81 22 9 42 39 3 0 12 47
93 Overige dienstverlening 756 53 34 7 4 4 29 3 62 94 7 20 86 77 12 7 25 26 1 - 6 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
- uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 en meer werkzame
personen per 31 december.
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een "hoofd
automatiseringsafdeling".
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per
week, het eigen werk verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
werkt met een computer die toegang heeft tot internet.
Computers alleen geschikt voor e-mail worden hierbij buiten beschouwing
gelaten.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met ICT-personeel
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
ICT-specialisten
Een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen,
installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren
van evaluaties en ICT-onderzoek.
Een ICT-specialist is bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar,
systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'.
Werving
Het werven van ICT-specialisten en de belangrijkste daarbij ondervonden
problemen.
Totaal werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven.
Ondervonden problemen bij werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven maar daarbij
problemen heeft ondervonden, bijvoorbeeld onvoldoende aanbod van personeel
met de vereiste ICT-vaardigheden, ICT-opleiding of ICT-werkervaring of te
hoge salariseisen.
ICT-gebruikers
Een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt van een computer en
standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases)
en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM
pakketten, SPSS).
Werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was.
Problemen met werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was en daarbij
heeft ondervonden dat er onvoldoende aanbod was van personeel met de
vereiste vaardigheden.
Bedrijven met interne netwerken (LAN)
Gebruik van computers die binnen het eigen bedrijf onderling gekoppeld
zijn. Hieronder vallen ook koppelingen tussen meerdere vestigingen van
hetzelfde bedrijf. Zo'n koppeling (netwerk) heet een Local Area Network
(LAN) en kan zowel een "vaste" als "draadloze" verbinding hebben.
Er kunnen meerdere vormen van LAN (draadloos, intranet, extranet) in een
bedrijf voorkomen.
LAN
Aantal bedrijven met een LAN (Local Area Network).
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Internet
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Analoog modem
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een analoog modem, dat is aangesloten op een telefoonlijn.
ISDN
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een ISDN-verbinding. ISDN is Integrated Services Digital Network.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL en
SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere hoogwaardige
vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
'ADSL en SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere
hoogwaardige vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
ADSL, SDSL, kabel en dergelijke
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
ADSL, SDSL of de "RTV-kabel".
(A/S)DSL is een afkorting voor (Asymmetric/Symmetric) Digital Subscriber
Line. Met de "RTV-kabel" wordt de kabel bedoeld waarmee ook radio en tv
aan huishoudens wordt doorgegeven.
Andere hoogwaardige vaste verbindingen
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een andere breedbandverbinding dan "ADSL, SDSL, kabel en dergelijke".
Te denken valt aan vaste verbindingen met een grote bandbreedte zoals
glasvezel en huurlijnen.
Draadloze verbinding
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een draadloze verbinding (satelliet, mobiele telefoon).
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding, marktmonitoring,
financiële transacties, klantondersteuning door toeleveranciers of
elektronische ontvangst van producten.
Elektronische ontvangst van producten
Aantal bedrijven dat van internet gebruikmaakt voor de elektronische
ontvangst van producten en/of diensten. Dit kan uiteraard alleen bij
producten die digitaal aangeleverd kunnen worden zoals bijvoorbeeld
software en muziek.
Internet, aangeboden faciliteiten
Het aanbieden door bedrijven op internet van faciliteiten/voorzieningen,
zoals klantondersteuning en informatie over het bedrijf en haar producten.
Productcatalogi en prijslijsten
Aantal bedrijven dat via internet (de website) informatie verstrekt over
de producten door middel van catalogi met producten en prijzen.
Internet, communicatie met overheden
Het gebruikmaken van internet voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van belastingaangiftes,
inschrijvingen op openbare aanbestedingen, aanvragen van bouwvergunningen,
subsidies en dergelijke en het verkrijgen van overige informatie.
Elektronisch inschrijven op aanbesteding
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor het elektronisch
inschrijven op een openbare aanbesteding van de overheid.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier
gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven
e-mail).
Externe netwerken kunnen zowel internet- als niet-internetnetwerken zijn.
Via niet-internetnetwerken
Via niet op internettechnologie gebaseerde elektronische netwerken.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Aantal bedrijven dat verkoopt via niet-internetnetwerken en waarvan de
waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het
bedrijf.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
CRM-software
Customer Relationship Management (CRM) software.
CRM-software verzamelt, analyseert en verspreidt bedrijfsbreed
klantgegevens om de verkoopmogelijkheden van de organisatie te
vergroten; ook cross selling.
Analyse klantgegevens
Aantal bedrijven met CRM-software die klantgegevens analyseert teneinde
de marketingstrategieën van het bedrijf te optimaliseren, waaronder
prijsbepaling, keuze distributiekanalen, promotieactiviteiten en
dergelijke.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Totaal orderverwerkingsystemen
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van orders.