ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2006


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
- uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-specialistenWervingTotaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-specialistenWervingOndervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersWerven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersProblemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingAnaloog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenElektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenProductcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerkenVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesICT-applicaties voor orderverwerkingTotaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 57.973 60 49 13 8 5 35 5 83 99 14 22 87 80 19 12 34 19 6 3 13 65
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.529 49 37 9 6 4 23 3 63 98 14 16 86 75 22 7 22 12 4 10 10 65
DH VV producten van rubber en kunststof 475 52 36 11 11 6 33 3 97 97 13 20 83 77 18 11 30 21 3 5 12 76
DL VV elektrische en optische .. 766 59 50 24 8 5 43 7 98 100 15 19 91 86 21 12 43 24 6 4 14 82
DM Vervaardiging van transportmiddelen 491 50 38 9 8 5 28 4 75 98 21 8 93 86 11 7 31 22 6 3 7 63
E Productie en distributie van en .. 67 96 88 22 46 31 75 11 100 100 13 31 97 59 67 38 56 43 15 2 29 83
H Horeca 3.545 31 25 5 2 1 15 1 52 98 13 21 84 81 10 8 27 33 2 1 6 43
N Gezondheids- en welzijnszorg 3.544 59 48 8 12 9 47 8 87 100 11 23 89 81 18 14 24 14 6 1 7 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens