ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2006


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
- uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2006

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-specialistenWervingTotaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-specialistenWervingOndervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersWerven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersProblemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingAnaloog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenElektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenProductcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerkenVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesICT-applicaties voor orderverwerkingTotaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen 57.973 60 49 13 8 5 35 5 83 99 14 22 87 80 19 12 34 19 6 3 13 65
10 tot 20 werkzame personen 30.598 54 48 11 4 3 24 3 76 98 13 24 84 80 13 8 30 17 4 1 9 57
20 tot 50 werkzame personen 16.799 57 49 12 8 5 38 4 87 99 16 21 88 80 19 12 35 19 7 3 15 72
50 tot 100 werkzame personen 5.544 57 48 14 12 7 55 8 96 99 13 16 92 82 26 19 38 24 7 7 20 74
100 tot 250 werkzame personen 2.999 63 52 14 22 13 65 11 97 100 14 17 97 79 43 29 47 26 10 8 24 80
250 tot 500 werkzame personen 987 64 51 15 30 21 68 14 98 100 5 12 98 71 50 28 55 22 10 10 23 76
500 en meer werkzame personen 1.046 61 49 13 51 37 75 22 99 100 8 12 99 64 67 35 59 29 15 9 24 77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens