Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Bewerk tabel

Deze tabel met milieu-economische kerncijfers geeft per bedrijfstak in één
overzicht aan: de bijdragen aan bepaalde milieuproblemen (broeikaseffect,
verzuring etc.), de milieu-uitgaven (milieukosten, milieubelastingen etc.)
en de rol in de economie (toegevoegde waarde, arbeidsvolume werkzame
personen etc.). Alle cijfers komen uit reeds bestaande Statlinetabellen.
De hier gepresenteerde indicatoren kunnen gebruikt worden voor analyses en
ter ondersteuning van het milieu-economische beleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet per 21 november 2011.

Status van de cijfers
De gehele reeks wordt jaarlijks aangepast aan de broncijfers uit de
Statlinetabellen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
n.v.t.

Release policy
Stopgezet. Deze tabel is vervangen door een tabel gebaseerd op de vernieuwde bedrijfstakkenindeling (SBI 2008).
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=81409ned"
>Milieurekeningen; kerncijfers (SBI 2008)


Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Bedrijfsklassen en huishoudens Perioden Milieu: vervuilingAfval (mln kg) Milieu: vervuilingZware metalen naar water (1 000 zware metaal-equivalenten) Milieu: vervuilingNutriënten naar water (1 000 nutriënten-equivalenten) Milieu: vervuilingKlimaatverandering (broeikasgassen) (mln broeikasgas-equivalenten) Milieu: vervuilingVerzuring (verzurende stoffen) (mln zuur-equivalenten) Milieu: vervuilingOzonlaagaantasting (1 000 CFK12-equivalenten) Milieu: vervuilingFijn stof (mln kg) Milieu financieelOpbrengst milieuheffingen en -belasting. (mln euro) Macro-economieProductie (basisprijzen) (mln euro) Macro-economieToegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) (mln euro) Macro-economieInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Macro-economieArbeidsvolume werkzame personen (1 000 arbeidsjaren)
Totaal particuliere huishoudens 1995 . 91 17.041 40.702 3,5 92,3 12,4 6.867
Totaal particuliere huishoudens 2000 . 90 18.417 40.523 2,8 73,6 11,4 9.822
Totaal particuliere huishoudens 2005 9.511 76 19.882 39.836 2,2 58,8 11,0 12.947
Totaal particuliere huishoudens 2006 9.417 76 19.923 39.052 2,1 55,8 10,8 13.683
Totaal particuliere huishoudens 2007 9.568 76 19.987 38.275 2,1 52,8 10,7 13.605
Totaal particuliere huishoudens 2008 9.420 76 20.054 39.680 1,9 49,8 9,6 14.333
At/mP Totaal muv internationale organen 1995 . 103 25.591 206.362 28,0 548,8 49,3 4.462 572.833 275.686 64.210 5.774,0
At/mP Totaal muv internationale organen 2000 . 65 22.678 202.725 24,7 142,5 40,9 6.667 804.906 373.415 92.742 6.533,7
At/mP Totaal muv internationale organen 2005 51.702 48 15.429 203.018 23,1 114,9 35,2 7.630 960.793 456.182 99.170 6.478,0
At/mP Totaal muv internationale organen 2006 52.612 46 14.990 199.216 21,7 114,4 33,5 8.512 1.020.578 479.012 108.568 6.582,8
At/mP Totaal muv internationale organen 2007 53.664 51 19.566 200.715 22,5 108,6 34,2 8.560 1.084.270 507.650 116.712 6.728,3
At/mP Totaal muv internationale organen 2008 55.054 45 16.050 199.025 19,7 104,7 32,4 9.079 1.150.453 529.319 125.125 6.810,6
Overige herkomst binnenland 1995 39 4.719 12.126 0,0 38,8 0,0 1.130 -710
Overige herkomst binnenland 2000 31 2.817 9.427 0,0 29,9 0,0 1.255 -1.090
Overige herkomst binnenland 2005 27 2.210 7.071 0,0 22,2 0,0 1.214 -2.154
Overige herkomst binnenland 2006 20 2.310 6.624 0,0 20,7 0,0 1.205 -2.195
Overige herkomst binnenland 2007 24 2.790 6.167 0,0 19,2 0,0 1.252 -2.372
Overige herkomst binnenland 2008 22 2.762 5.764 0,0 17,8 0,0 1.305 -2.437
Totaal Nederlandse economie 1995 53.983 234 47.351 247.344 31,5 641,0 61,7 11.329 573.963 275.686 63.500 5.774,0
Totaal Nederlandse economie 2000 64.013 187 43.911 243.526 27,5 216,1 52,3 16.489 806.161 373.415 91.652 6.533,7
Totaal Nederlandse economie 2005 61.213 151 37.522 243.070 25,3 173,7 46,2 20.577 962.007 456.182 97.016 6.478,0
Totaal Nederlandse economie 2006 62.029 142 37.223 238.449 23,8 170,2 44,3 22.195 1.021.783 479.012 106.373 6.582,8
Totaal Nederlandse economie 2007 63.232 150 42.343 239.177 24,5 161,4 44,9 22.165 1.085.522 507.650 114.340 6.728,3
Totaal Nederlandse economie 2008 64.474 143 38.865 238.896 21,6 154,6 42,0 23.412 1.151.758 529.319 122.688 6.810,6
Totaal uit het buitenland 1995 5.719 538 70.763 8,4 4,5
Totaal uit het buitenland 2000 6.577 356 53.433 9,4 5,4
Totaal uit het buitenland 2005 10.743 298 35.836 9,5 4,8
Totaal uit het buitenland 2006 11.243 329 37.535 9,8 5,0
Totaal uit het buitenland 2007 11.566 324 40.708 9,2 4,3
Totaal uit het buitenland 2008 12.749 236 39.408 8,8 4,5
Totaal herkomst 1995 59.702 772 118.114 247.344 39,9 641,0 66,2
Totaal herkomst 2000 70.590 543 97.344 243.526 36,9 216,1 57,7
Totaal herkomst 2005 71.956 449 73.358 243.070 34,9 173,7 50,9
Totaal herkomst 2006 73.272 471 74.758 238.449 33,6 170,2 49,4
Totaal herkomst 2007 74.798 475 83.051 239.177 33,8 161,4 49,2
Totaal herkomst 2008 77.223 378 78.273 238.896 30,4 154,6 46,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens