Overwerken; achtergrondkenm.2000-2006

Overwerken; achtergrondkenm.2000-2006

Geslacht Achtergrondkenmerken Perioden Werknemers die regelmatig overwerken (x 1 000) Werknemers die regelmatig overwerken (%) (%)
Mannen en vrouwen Totaal achtergrondkenmerken 2005 2.335 38
Mannen en vrouwen Totaal achtergrondkenmerken 2006 2.392 39
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2005 207 29
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2006 204 28
Mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2005 636 40
Mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2006 635 41
Mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2005 699 40
Mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2006 699 40
Mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2005 575 40
Mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2006 612 41
Mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2005 219 35
Mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2006 243 36
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag 2005 393 27
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag 2006 404 28
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2005 916 34
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2006 940 34
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2005 1.019 53
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2006 1.038 53
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: onbekend 2005 6 23
Mannen en vrouwen Onderwijsniveau: onbekend 2006 10 29
Mannen en vrouwen Autochtonen 2005 1.986 39
Mannen en vrouwen Autochtonen 2006 2.049 40
Mannen en vrouwen Allochtonen 2005 349 33
Mannen en vrouwen Allochtonen 2006 343 32
Mannen en vrouwen Eenpersoonshuishouden 2005 322 38
Mannen en vrouwen Eenpersoonshuishouden 2006 356 39
Mannen en vrouwen Lid van ouderpaar 2005 1.053 40
Mannen en vrouwen Lid van ouderpaar 2006 1.064 40
Mannen en vrouwen Lid van een paar (geen ouder) 2005 692 40
Mannen en vrouwen Lid van een paar (geen ouder) 2006 709 41
Mannen en vrouwen Alleenstaande ouder 2005 70 33
Mannen en vrouwen Alleenstaande ouder 2006 78 35
Mannen en vrouwen Overig lid huishouden 2005 199 28
Mannen en vrouwen Overig lid huishouden 2006 185 27
Mannen en vrouwen Vaste arbeidsrelatie 2005 2.204 39
Mannen en vrouwen Vaste arbeidsrelatie 2006 2.244 40
Mannen en vrouwen Flexibele arbeidsrelatie 2005 131 26
Mannen en vrouwen Flexibele arbeidsrelatie 2006 148 26
Mannen en vrouwen Voltijdbaan 2005 1.633 44
Mannen en vrouwen Voltijdbaan 2006 1.663 44
Mannen en vrouwen Deeltijdbaan 2005 702 30
Mannen en vrouwen Deeltijdbaan 2006 729 30
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het
CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de
relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken
van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel
toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Gecorrigeerd per: 25 november 2008
Reden correctie:
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB
tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats
hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een
nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001
is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van
variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001
zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Reden correctie:
Deze tabel is een samenvoeging van de tabellen:
Overwerken; geslacht en positie huishouden
Overwerken; geslacht en arbeidsduur
Overwerken; geslacht en dienstverband
Overwerken; geslacht en herkomst
Overwerken; geslacht en leeftijd
Overwerken; geslacht en opleidingsniveau
Overwerken; geslacht en bedrijfstak

Deze tabellen zijn komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werknemers die regelmatig overwerken
Personen die tenminste 12 uur per week werkzaam zijn als werknemer.
Er is sprake van overwerk als iemand buiten de vastgestelde werktijden
werkt en daardoor het aantal contractuele arbeidsuren wordt overschreden.
In de Enquête beroepsbevolking (EBB) wordt aan werknemers gevraagd of
ze overwerken. Zowel langer op het werk blijven, als werk mee naar huis
nemen wordt gerekend tot overwerk.
Werknemers die regelmatig overwerken (%)
Het percentage werknemers binnen de geselecteerde groep (bijvoorbeeld
vrouwelijke werknemers met een voltijdbaan) dat regelmatig
overwerkt.