AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; stedelijkheid, 2004-2010

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en stedelijkheid.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; stedelijkheid, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Stedelijkheid Perioden Personen met zorg zonder verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijfTotaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2004 126.365 5,06 18.287 145 7,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2009 111.965 4,43 17.247 154 6,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2010 112.595 4,36 18.093 161 7,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2004 161.620 5,45 22.769 141 7,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2009 177.960 4,83 26.953 151 7,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2010 178.145 4,85 27.492 154 7,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2004 110.145 4,55 16.126 146 6,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2009 119.275 4,80 19.236 161 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2010 123.290 4,85 19.934 162 7,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2004 108.850 4,46 16.270 149 6,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2009 134.455 4,81 22.139 165 7,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2010 139.660 4,92 23.079 165 8,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2004 101.120 4,17 16.062 159 6,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2009 77.230 4,94 13.619 176 8,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2010 75.470 5,04 13.128 174 8,77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens