AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; stedelijkheid, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; stedelijkheid, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Stedelijkheid Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal stedelijkheid 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2004 126.365 5,06 18.287 145 7,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2009 111.965 4,43 17.247 154 6,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeer sterk stedelijk 2010 112.595 4,36 18.093 161 7,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2004 161.620 5,45 22.769 141 7,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2009 177.960 4,83 26.953 151 7,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Sterk stedelijk 2010 178.145 4,85 27.492 154 7,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2004 110.145 4,55 16.126 146 6,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2009 119.275 4,80 19.236 161 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Matig stedelijk 2010 123.290 4,85 19.934 162 7,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2004 108.850 4,46 16.270 149 6,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2009 134.455 4,81 22.139 165 7,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Weinig stedelijk 2010 139.660 4,92 23.079 165 8,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2004 101.120 4,17 16.062 159 6,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2009 77.230 4,94 13.619 176 8,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Niet stedelijk 2010 75.470 5,04 13.128 174 8,77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en stedelijkheid.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand 1
januari van het verslagjaar).