AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2010

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en de vier grote gemeenten versus de overige gemeenten van Nederland.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Regio's Perioden Personen met zorg zonder verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijfTotaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2005 595.375 4,66 90.493 152 7,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2006 607.575 4,74 95.031 156 7,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2007 610.180 4,76 95.279 156 7,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2008 620.190 4,79 96.447 156 7,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2004 79.270 4,79 12.060 152 7,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2005 76.765 4,63 12.142 158 7,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2006 77.580 4,70 12.462 161 7,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2007 76.425 4,64 12.000 157 7,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2008 74.780 4,46 11.661 156 6,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2009 73.370 4,32 11.399 155 6,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 4 grote gemeenten 2010 73.465 4,28 12.142 165 7,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2004 528.825 4,77 77.455 146 6,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2005 518.610 4,66 78.351 151 7,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2006 529.995 4,75 82.568 156 7,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2007 533.755 4,77 83.280 156 7,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2008 545.410 4,84 84.786 155 7,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2009 547.515 4,82 87.795 160 7,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige gemeenten 2010 555.690 4,87 89.584 161 7,85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens