AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Samenstelling huishoudens Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2004 336.500 14,16 57.467 171 24,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2009 363.075 14,14 66.330 183 25,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2010 368.155 14,11 68.105 185 26,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2004 73.020 1,23 8.045 110 1,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2009 54.165 0,91 6.417 118 1,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2010 53.865 0,91 6.582 122 1,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2004 25.795 3,70 3.477 135 4,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2009 23.675 3,08 3.336 141 4,34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2010 24.430 3,10 3.516 144 4,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2004 47.225 0,90 4.568 97 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2009 30.490 0,59 3.081 101 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2010 29.430 0,57 3.066 104 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2004 198.575 4,48 24.003 121 5,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2009 203.645 4,46 26.447 130 5,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2010 207.140 4,52 27.039 131 5,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2004 187.125 4,54 21.901 117 5,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2009 191.725 4,52 24.179 126 5,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2010 195.985 4,60 25.071 128 5,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2004 11.455 3,63 2.102 184 6,66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2009 11.920 3,73 2.268 190 7,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2010 11.155 3,46 1.968 176 6,10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand 1
januari van het verslagjaar).