AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

Bewerk tabel
Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; samenstelling huishouden, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Samenstelling huishoudens Perioden Personen met zorg zonder verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijfTotaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal huishoudens 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2004 336.500 14,16 57.467 171 24,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2009 363.075 14,14 66.330 183 25,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénpersoonshuishoudens 2010 368.155 14,11 68.105 185 26,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2004 73.020 1,23 8.045 110 1,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2009 54.165 0,91 6.417 118 1,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huishoudens met kinderen 2010 53.865 0,91 6.582 122 1,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2004 25.795 3,70 3.477 135 4,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2009 23.675 3,08 3.336 141 4,34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Eénouderhuishoudens 2010 24.430 3,10 3.516 144 4,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2004 47.225 0,90 4.568 97 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2009 30.490 0,59 3.081 101 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar met kinderen 2010 29.430 0,57 3.066 104 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2004 198.575 4,48 24.003 121 5,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2009 203.645 4,46 26.447 130 5,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal meerpers.huish. zonder kinderen 2010 207.140 4,52 27.039 131 5,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2004 187.125 4,54 21.901 117 5,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2009 191.725 4,52 24.179 126 5,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Huishoudens met paar zonder kinderen 2010 195.985 4,60 25.071 128 5,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2004 11.455 3,63 2.102 184 6,66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2009 11.920 3,73 2.268 190 7,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige huishoudens zonder kinderen 2010 11.155 3,46 1.968 176 6,10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens