AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; burgerlijke staat, 2004-2010

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; burgerlijke staat, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Burgerlijke staat Perioden Personen met zorg zonder verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijfTotaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijfGemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2004 60.100 1,54 8.482 141 2,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2009 66.190 1,57 9.944 150 2,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2010 67.530 1,57 10.336 153 2,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2004 219.075 3,13 24.994 114 3,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2009 208.600 3,04 25.873 124 3,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2010 212.850 3,11 26.851 126 3,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2004 265.350 30,25 46.993 177 53,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2009 269.925 31,10 51.819 192 59,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2010 268.260 30,98 52.085 194 60,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2004 63.570 6,55 9.047 142 9,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2009 76.170 6,91 11.558 152 10,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2010 80.515 7,19 12.455 155 11,12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens