AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; herkomst, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; herkomst, 2004-2010

Geslacht Leeftijd Type zorg Herkomstgroepering Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal herkomstgroeperingen 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal herkomstgroeperingen 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal herkomstgroeperingen 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Autochtoon 2004 540.110 5,15 80.354 149 7,66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Autochtoon 2009 544.755 5,14 87.944 161 8,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Autochtoon 2010 549.320 5,17 89.575 163 8,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal allochtoon 2004 67.985 3,01 9.162 135 4,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal allochtoon 2009 76.135 3,10 11.251 148 4,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal allochtoon 2010 79.835 3,18 12.150 152 4,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Westerse allochtoon 2004 51.055 4,37 7.248 142 6,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Westerse allochtoon 2009 54.085 4,42 8.367 155 6,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Westerse allochtoon 2010 55.370 4,47 8.729 158 7,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal Niet-westerse allochtoon 2004 16.930 1,55 1.913 113 1,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal Niet-westerse allochtoon 2009 22.050 1,79 2.883 131 2,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal Niet-westerse allochtoon 2010 24.465 1,92 3.421 140 2,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Marokko 2004 1.785 0,94 146 82 0,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Marokko 2009 3.005 1,39 451 150 2,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Marokko 2010 3.475 1,57 576 166 2,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Turkije 2004 3.245 1,42 267 82 1,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Turkije 2009 4.230 1,62 449 106 1,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Turkije 2010 4.825 1,81 543 112 2,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Suriname 2004 7.110 3,04 993 140 4,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Suriname 2009 8.230 3,21 1.206 147 4,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Suriname 2010 8.745 3,36 1.358 155 5,22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederlandse Antillen en Aruba 2004 1.280 1,51 138 108 1,63
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederlandse Antillen en Aruba 2009 1.685 1,81 213 126 2,29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederlandse Antillen en Aruba 2010 1.870 1,96 257 137 2,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige niet-westers 2004 3.505 0,99 369 105 1,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige niet-westers 2009 4.900 1,20 564 115 1,38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overige niet-westers 2010 5.545 1,30 689 124 1,61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomst.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand 1
januari van het verslagjaar).