AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; leeftijd en geslacht, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; leeftijd en geslacht, 2004-2010

Geslacht Leeftijd Type zorg Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen huishoudelijke verzorging 2004 169.795 1,33 16.552 97 1,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen huishoudelijke verzorging 2009 243.535 1,87 28.900 119 2,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen huishoudelijke verzorging 2010 242.320 1,84 29.442 122 2,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen persoonlijke verzorging 2004 39.710 0,31 6.533 165 0,51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen persoonlijke verzorging 2009 80.775 0,62 7.040 87 0,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen persoonlijke verzorging 2010 94.740 0,72 7.909 83 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen verpleging 2004 66.325 0,52 1.629 25 0,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen verpleging 2009 41.205 0,32 719 17 0,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Alleen verpleging 2010 37.405 0,28 638 17 0,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Huish. en persoonlijke verzorging 2004 119.180 0,94 17.583 148 1,38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Huish. en persoonlijke verzorging 2009 98.100 0,75 24.419 249 1,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Huish. en persoonlijke verzorging 2010 107.350 0,82 28.174 262 2,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en huishoudelijke verzorging 2004 19.675 0,15 2.444 124 0,19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en huishoudelijke verzorging 2009 11.585 0,09 1.750 151 0,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en huishoudelijke verzorging 2010 9.995 0,08 1.557 156 0,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en persoonlijke verzorging 2004 66.680 0,52 8.566 128 0,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en persoonlijke verzorging 2009 67.345 0,52 8.685 129 0,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en persoonlijke verzorging 2010 67.080 0,51 8.911 133 0,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpl., huish. en pers. verzorging 2004 126.725 0,99 36.207 286 2,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpl., huish. en pers. verzorging 2009 78.340 0,60 27.681 353 2,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpl., huish. en pers. verzorging 2010 70.260 0,53 25.094 357 1,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 2004 435.375 3,42 39.821 91 3,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 2009 431.560 3,31 55.423 128 4,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal huishoudelijke verzorging 2010 429.925 3,27 56.335 131 4,29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 2004 352.300 2,76 37.384 106 2,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 2009 324.560 2,49 37.348 115 2,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal persoonlijke verzorging 2010 339.430 2,58 39.431 116 3,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 2004 279.410 2,19 12.310 44 0,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 2009 198.475 1,52 6.423 32 0,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal verpleging 2010 184.745 1,41 5.960 32 0,45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd en geslacht.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteunig (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand 1
januari van het verslagjaar).