AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009

Bewerk tabel
Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd, geslacht en de 4 grote gemeenten versus de overige gemeenten van Nederland.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Regio's Perioden Personen met zorg met verblijfAantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijfPercentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2004 227.900 1,79 310.605 2,44 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2005 230.160 1,80 316.285 2,47 84.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2006 232.640 1,82 321.735 2,51 85.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2007 238.890 1,86 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2008 239.095 1,84 334.405 2,59 87.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2004 26.590 1,59 39.325 2,37 9.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2005 27.265 1,63 39.810 2,40 9.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2006 27.640 1,65 40.845 2,47 10.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2007 27.655 1,63 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2008 28.190 1,64 41.355 2,49 10.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2009 29.375 1,69 42.630 2,52 10.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2004 201.315 1,82 271.280 2,45 74.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2005 202.895 1,83 276.475 2,49 74.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2006 205.000 1,84 280.890 2,52 75.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2007 211.235 1,89 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2008 210.905 1,87 293.045 2,61 77.253
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2009 216.900 1,91 299.795 2,65 78.518
Bron: CBS.
Verklaring van tekens