AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009

AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Regio's Perioden Personen met zorg met verblijf Aantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2004 227.900 1,79 310.605 2,44 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2005 230.160 1,80 316.285 2,47 84.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2006 232.640 1,82 321.735 2,51 85.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2007 238.890 1,86 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2008 239.095 1,84 334.405 2,59 87.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2004 26.590 1,59 39.325 2,37 9.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2005 27.265 1,63 39.810 2,40 9.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2006 27.640 1,65 40.845 2,47 10.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2007 27.655 1,63 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2008 28.190 1,64 41.355 2,49 10.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 4 grote gemeenten 2009 29.375 1,69 42.630 2,52 10.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2004 201.315 1,82 271.280 2,45 74.166
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2005 202.895 1,83 276.475 2,49 74.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2006 205.000 1,84 280.890 2,52 75.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2007 211.235 1,89 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2008 210.905 1,87 293.045 2,61 77.253
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overige gemeenten 2009 216.900 1,91 299.795 2,65 78.518
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd, geslacht en de 4 grote gemeenten versus de overige gemeenten van Nederland.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg met verblijf
Personen die zorg ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Zorgkosten) ontvangen waarbij ze in een instelling, zoals een
verpleeghuis, verblijven.
Aantal, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens) staat ingeschreven en
een eigen bijdrage heeft betaald voor de zorg met verblijf die zij hebben
ontvangen.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Percentage, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de
betreffende categorie.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) staat
ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen
waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende
het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven,
zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop van het
verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen
de betreffende categorie op 1 januari van het verslagjaar. Personen die
gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn
uitgeschreven, zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop
van het verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Opnamedagen, in verslagjaar
Het totaal aantal opnamedagen van personen die op 1 januari van het
verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)
staan ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf hebben
ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald.