AWBZ-zorg met verblijf; burgerlijke staat, 2004-2009

AWBZ-zorg met verblijf; burgerlijke staat, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Burgerlijke staat Perioden Personen met zorg met verblijf Aantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2004 227.900 1,79 310.605 2,44 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2005 230.160 1,80 316.285 2,47 84.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2006 232.640 1,82 321.735 2,51 85.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2007 238.890 1,86 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2008 239.095 1,84 334.405 2,59 87.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Totaal burgerlijke staat 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2004 78.470 2,05 90.120 2,31 28.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2005 80.925 2,06 92.900 2,34 29.212
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2006 83.345 2,10 95.760 2,38 30.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2007 86.815 2,16 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2008 87.865 2,15 102.305 2,49 32.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Ongehuwd 2009 91.555 2,18 105.260 2,50 33.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2004 31.540 0,45 56.800 0,81 12.428
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2005 31.880 0,46 58.720 0,84 12.651
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2006 32.165 0,46 59.695 0,86 12.719
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2007 31.675 0,46 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2008 31.620 0,46 60.455 0,88 12.357
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gehuwd/partnerschap 2009 33.045 0,48 63.035 0,92 12.713
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2004 103.460 11,80 143.050 16,31 37.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2005 102.065 11,68 142.955 16,33 37.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2006 100.605 11,54 142.850 16,35 37.003
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2007 102.665 11,79 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2008 101.135 11,64 144.910 16,68 36.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Verweduwd 2009 101.955 11,75 145.715 16,80 36.361
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2004 14.430 1,43 20.635 2,13 5.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2005 15.295 1,54 21.710 2,25 5.402
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2006 16.525 1,62 23.425 2,38 5.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2007 17.730 1,63 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2008 18.475 1,66 26.735 2,50 6.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gescheiden 2009 19.720 1,74 28.415 2,59 6.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg met verblijf
Personen die zorg ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) ontvangen waarbij ze in een instelling, zoals een
verpleeghuis, verblijven.
Aantal, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens) staat ingeschreven en
een eigen bijdrage heeft betaald voor de zorg met verblijf die zij hebben
ontvangen.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Percentage, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de
betreffende categorie.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) staat
ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen
waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende
het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven,
zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop van het
verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen
de betreffende categorie op 1 januari van het verslagjaar. Personen die
gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn
uitgeschreven, zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop
van het verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Opnamedagen, in verslagjaar
Het totaal aantal opnamedagen van personen die op 1 januari van het
verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)
staan ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf hebben
ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald.