AWBZ-zorg met verblijf; leeftijd en geslacht, 2004-2009


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

AWBZ-zorg met verblijf; leeftijd en geslacht, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Perioden Personen met zorg met verblijfAantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijfPercentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijfAantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijfPercentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2004 227.900 1,79 310.605 2,44 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2005 230.160 1,80 316.285 2,47 84.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2006 232.640 1,82 321.735 2,51 85.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2007 238.890 1,86 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2008 239.095 1,84 334.405 2,59 87.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2004 162.315 1,28 240.205 1,88 60.402
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2005 161.270 1,26 242.245 1,89 59.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2006 160.190 1,25 243.910 1,90 59.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2007 163.690 1,27 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2008 162.170 1,25 250.895 1,95 59.378
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging 2009 164.790 1,26 255.290 1,96 59.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2004 49.820 0,39 52.860 0,41 18.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2005 51.820 0,41 54.895 0,43 18.606
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2006 53.725 0,42 57.175 0,45 19.357
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2007 56.355 0,44 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2008 56.900 0,44 61.765 0,48 21.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg 2009 59.790 0,46 63.600 0,49 21.637
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2004 15.770 0,12 18.425 0,14 5.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2005 17.070 0,13 19.990 0,16 5.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2006 18.725 0,15 21.545 0,17 6.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2007 18.845 0,15 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2008 20.025 0,15 23.230 0,18 7.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg 2009 21.690 0,17 25.350 0,19 7.593
Bron: CBS.
Verklaring van tekens