Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december 2004 - 2008


Korte beschrijving tabel:
Balansgegevens van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 21 juni 2010:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers voor 2008 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wijzigingen per 23 maart 2010:
Deze tabel is stopgezet.
De cijfers van de gemeenschappelijke regelingen over 2005 en 2006 zijn gecorrigeerd. De gegevens over deze jaren waren onvolledig omdat de gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter niet waren opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter worden in tegenstelling tot de overige gemeenschappelijke regelingen niet grotendeels gesubsidieerd door de overheid maar halen hun inkomsten uit eigen activiteiten. Voorbeelden zijn havenbedrijven en industrieschappen.

De opname van gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter zorgen op de balans vooral voor een toename van de vlottende activa en vaste passiva.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december. Zie paragraaf 3.

Gemeenschappelijke regelingen, balansposten per 31 december 2004 - 2008

Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaTotaal vaste activa (mln euro) ActivaImmateriële vaste activa (mln euro) ActivaMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (mln euro) ActivaMateriële vaste activaGronden en terreinen (mln euro) ActivaMateriële vaste activaBedrijfsgebouwen (mln euro) ActivaMateriële vaste activaGrond-, weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) ActivaMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (mln euro) ActivaFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) ActivaFinanciële vaste activaKapitaalverstrekkingen (mln euro) ActivaFinanciële vaste activaLeningen aan verbonden partijen (mln euro) ActivaFinanciële vaste activaOverige langlopende leningen (mln euro) ActivaFinanciële vaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) ActivaTotaal vlottende activa (mln euro) ActivaVoorradenTotaal voorraden (mln euro) ActivaVoorradenNiet in exploitatie genomen bouwgronden (mln euro) ActivaVoorradenOnderhanden werk (incl. bwgr. in expl.) (mln euro) ActivaVoorradenOverige voorraden (mln euro) ActivaKortlopende vorderingen en uitzettingen (mln euro) ActivaLiquide middelen (kas, bank en giro) (mln euro) ActivaOverlopende activa (mln euro) PassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaTotaal vaste passiva (mln euro) PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) PassivaEigen vermogenAlgemene reserve (mln euro) PassivaEigen vermogenBestemmingsreserves (mln euro) PassivaEigen vermogenSaldo van de rekening (mln euro) PassivaVoorzieningen (mln euro) PassivaVaste schuldTotaal vaste schuld (mln euro) PassivaVaste schuldOnderhandse leningen van bin. fin. inst. (mln euro) PassivaVaste schuldOverige vaste schuld (mln euro) PassivaTotaal vlottende passiva (mln euro) PassivaKortlopende schuld (mln euro) PassivaOverlopende passiva (mln euro)
2004 5.600 2.242 23 1.045 . . . . 1.174 146 . . 1.029 3.358 85 . . . 1.560 1.225 489 5.598 4.277 1.335 . . . 2.004 938 . . 1.321 1.122 199
2005 8.226 2.907 13 1.405 214 572 167 452 1.490 206 372 146 766 5.318 325 9 253 62 1.678 2.274 1.042 8.226 5.659 1.615 892 596 128 2.618 1.425 964 462 2.567 1.833 735
2006 6.309 2.744 20 1.486 281 543 202 459 1.238 190 324 175 550 3.565 325 18 252 56 1.601 1.355 283 6.309 4.514 1.102 457 585 60 1.985 1.428 1.061 366 1.795 1.457 338
2007 6.718 2.686 14 1.535 333 512 247 443 1.137 176 91 166 703 4.032 308 18 224 66 1.933 1.505 286 6.718 4.784 1.192 466 637 89 2.233 1.359 976 383 1.934 1.501 433
2008* 6.614 2.486 15 1.480 295 530 201 455 991 142 129 117 603 4.128 329 78 215 35 1.840 1.709 250 6.614 2.942 1.113 473 581 58 530 1.299 929 370 3.672 1.731 1.941
Bron: CBS.
Verklaring van tekens