Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; baankenmerken 2004-2008

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; baankenmerken 2004-2008

Baankenmerken Onderwijssoorten Herkomstgroepering Geslacht Leeftijd Perioden Schoolverlaters onderzoekspopulatie (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 146.300 76.150 70.150
Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 159.210 74.510 84.700
Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 163.030 72.610 90.430
Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 172.800 71.480 101.320
Schoolverlaters zonder baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 40.690 29.810 10.880
Schoolverlaters zonder baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 40.970 28.600 12.360
Schoolverlaters zonder baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 38.710 26.400 12.310
Schoolverlaters zonder baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 39.170 25.280 13.890
Schoolverlaters met baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 105.610 46.340 59.270
Schoolverlaters met baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 118.250 45.910 72.340
Schoolverlaters met baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 124.330 46.210 78.120
Schoolverlaters met baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 133.630 46.200 87.430
Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 42.660 17.700 24.960
Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 38.540 13.680 24.870
Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 41.550 13.930 27.620
Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 47.020 15.060 31.960
Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 61.920 28.120 33.810
Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 78.230 31.600 46.630
Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 81.250 31.670 49.580
Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 85.090 30.610 54.480
Zelfstandigen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 1.030 520 500
Zelfstandigen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 1.480 640 840
Zelfstandigen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 1.530 610 920
Zelfstandigen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 1.520 540 980
< 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 15.250 8.240 7.000
< 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 12.740 6.670 6.080
< 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 11.830 6.140 5.690
< 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.300 5.850 6.440
>= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 90.370 38.100 52.270
>= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 105.500 39.240 66.260
>= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 112.500 40.070 72.430
>= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 121.330 40.350 80.980
1 baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 96.390 42.880 53.510
1 baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 105.490 41.490 63.990
1 baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 111.660 42.080 69.580
1 baan Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 120.930 42.540 78.390
2 of meer banen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 9.220 3.460 5.760
2 of meer banen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 12.760 4.420 8.340
2 of meer banen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 12.670 4.130 8.540
2 of meer banen Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.700 3.660 9.040
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 2.510 1.030 1.480
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 2.620 950 1.670
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 2.400 750 1.650
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 2.360 610 1.750
D Industrie Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 8.950 4.960 3.990
D Industrie Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 10.250 5.300 4.940
D Industrie Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 10.940 5.600 5.340
D Industrie Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.210 6.350 5.850
F Bouwnijverheid Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 8.210 3.120 5.080
F Bouwnijverheid Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 7.840 2.370 5.470
F Bouwnijverheid Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 8.570 2.520 6.050
F Bouwnijverheid Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 9.080 2.540 6.530
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 23.110 11.100 12.010
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 25.270 10.560 14.710
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 25.440 10.200 15.240
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 26.950 9.850 17.100
H Horeca Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 7.280 3.680 3.610
H Horeca Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 8.150 3.670 4.470
H Horeca Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 8.730 3.810 4.920
H Horeca Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 9.100 3.620 5.480
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 21.400 11.580 9.830
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 27.060 13.600 13.460
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 28.840 13.860 14.990
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 28.760 12.300 16.450
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 19.580 4.940 14.650
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 21.040 3.790 17.250
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 22.270 3.830 18.440
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 25.790 4.890 20.900
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 3.910 1.420 2.490
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 4.690 1.500 3.190
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 5.150 1.610 3.530
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 5.290 1.570 3.720
Overige SBI's en SBI onbekend Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 10.660 4.520 6.140
Overige SBI's en SBI onbekend Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 11.340 4.170 7.170
Overige SBI's en SBI onbekend Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 11.990 4.030 7.960
Overige SBI's en SBI onbekend Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 14.100 4.470 9.640
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 15.680 8.790 6.890
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 14.710 7.950 6.760
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 13.760 7.240 6.520
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 14.010 6.790 7.220
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 17.950 8.840 9.110
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 20.900 9.420 11.480
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 21.700 9.440 12.260
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.590 8.940 13.650
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 17.610 7.770 9.840
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 20.600 8.220 12.380
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 21.400 8.310 13.090
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.370 8.200 14.180
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 19.310 7.900 11.410
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 21.590 7.320 14.280
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 23.110 7.630 15.490
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 24.400 7.510 16.890
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2005, vrijdag 30 september 35.060 13.040 22.020
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2006, vrijdag 29 september 40.440 13.000 27.450
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007, vrijdag 28 september 44.360 13.590 30.770
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 50.250 14.770 35.490
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar:
- baankenmerken;
- onderwijssoort;
- herkomst;
- geslacht;
- leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de baankenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot schoolverlaters met startkwalificatie. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 met arbeidsmarktpositie eind september 2005 en tot en met 2007/'08 met arbeidsmarktpositie eind september 2008.

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters onderzoekspopulatie
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het
schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).
Voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het
bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een
diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Aantal leerlingen dat tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd)
onderwijs verlaat en in het bezit is van een startkwalificatie (dat wil
zeggen een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).