Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten uit baan 2004-2008

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten uit baan 2004-2008

Inkomsten uit baan Baankenmerken Onderwijssoorten Leeftijd Perioden Schoolverlaters onderzoekspopulatie (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 172.800 71.480 101.320
Totaal schoolverlaters Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 47.020 15.060 31.960
Totaal schoolverlaters Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 85.090 30.610 54.480
Totaal schoolverlaters Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 1.520 540 980
Totaal schoolverlaters < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.300 5.850 6.440
Totaal schoolverlaters >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 121.330 40.350 80.980
Totaal schoolverlaters 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 120.930 42.540 78.390
Totaal schoolverlaters 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.700 3.660 9.040
Schoolverlaters zonder inkomsten Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 39.170 25.280 13.890
Schoolverlaters zonder inkomsten Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters zonder inkomsten 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september
Schoolverlaters met inkomsten Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 133.630 46.200 87.430
Schoolverlaters met inkomsten Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 47.020 15.060 31.960
Schoolverlaters met inkomsten Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 85.090 30.610 54.480
Schoolverlaters met inkomsten Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 1.520 540 980
Schoolverlaters met inkomsten < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.300 5.850 6.440
Schoolverlaters met inkomsten >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 121.330 40.350 80.980
Schoolverlaters met inkomsten 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 120.930 42.540 78.390
Schoolverlaters met inkomsten 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 12.700 3.660 9.040
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 14.010 6.790 7.220
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 210 100 120
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 13.350 6.540 6.810
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 450 160 300
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 9.510 4.740 4.770
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 4.510 2.050 2.450
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 13.540 6.590 6.950
< 0,5 keer minimum(jeugd)loon 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 470 200 270
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.590 8.940 13.650
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 720 280 440
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 21.640 8.580 13.060
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 230 80 150
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 2.210 920 1.290
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 20.380 8.020 12.360
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 20.630 8.310 12.320
0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 1.970 640 1.330
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.370 8.200 14.180
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 3.620 1.640 1.980
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 18.590 6.490 12.100
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 160 60 100
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 300 110 190
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.070 8.080 13.990
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 20.350 7.600 12.740
0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 2.030 590 1.430
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 24.400 7.510 16.890
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 9.960 3.360 6.600
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 14.280 4.090 10.190
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 160 60 100
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 150 40 110
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 24.240 7.470 16.780
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 22.360 6.950 15.410
1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 2.040 560 1.480
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 50.250 14.770 35.490
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Voltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 32.500 9.680 22.830
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Deeltijd werkzaam Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 17.230 4.910 12.320
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Zelfstandigen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 520 180 340
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon < 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 130 40 80
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon >= 12 uur werkzaam per week Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 50.130 14.720 35.400
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon 1 baan Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 44.060 13.100 30.960
>= 1,5 keer minimum(jeugd)loon 2 of meer banen Totaal populatie Totaal leeftijd 2008, vrijdag 26 september 6.190 1.670 4.520
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar:
- inkomsten;
- baankenmerken;
- onderwijssoort;
- leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de baankenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot schoolverlaters met startkwalificatie. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 met arbeidsmarktpositie eind september 2005 en tot en met 2007/'08 met arbeidsmarktpositie eind september 2008.

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters onderzoekspopulatie
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het
schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).
Voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd)
onderwijs verlaat zonder startkwalificatie (dat wil zeggen een havo- of
vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke
Basis Administratie).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Aantal leerlingen dat tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd)
onderwijs verlaat en in het bezit is van een startkwalificatie (dat wil
zeggen een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).