Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten per regio 2004-2008

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten per regio 2004-2008

Arbeidsmarktpositie schoolverlaters Inkomsten schoolverlaters Onderwijssoorten Leeftijd Regio's Perioden Schoolverlaters onderzoekspopulatie (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 172.800 71.480 101.320
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 23.710 12.250 11.460
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 33.730 15.130 18.600
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 115.370 44.110 71.260
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters zonder inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 31.930 20.190 11.750
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters zonder inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 6.290 4.400 1.890
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters zonder inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 6.700 4.440 2.260
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters zonder inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 18.950 11.350 7.600
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters met inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 140.870 51.290 89.570
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters met inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 17.420 7.850 9.570
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters met inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 27.030 10.690 16.340
Totaal schoolverlaters Schoolverlaters met inkomsten Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 96.420 32.760 63.660
Totaal schoolverlaters < 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 14.580 7.240 7.340
Totaal schoolverlaters < 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 2.260 1.340 920
Totaal schoolverlaters < 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 3.080 1.590 1.490
Totaal schoolverlaters < 0,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 9.240 4.310 4.930
Totaal schoolverlaters 0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 25.260 10.980 14.280
Totaal schoolverlaters 0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 3.570 1.970 1.610
Totaal schoolverlaters 0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 5.240 2.400 2.840
Totaal schoolverlaters 0,5 tot 0,9 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 16.450 6.620 9.840
Totaal schoolverlaters 0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 24.030 9.380 14.650
Totaal schoolverlaters 0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 2.970 1.460 1.510
Totaal schoolverlaters 0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 4.720 1.980 2.750
Totaal schoolverlaters 0,9 tot 1,2 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 16.340 5.950 10.400
Totaal schoolverlaters 1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 25.130 8.040 17.090
Totaal schoolverlaters 1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 3.020 1.170 1.850
Totaal schoolverlaters 1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 4.760 1.630 3.120
Totaal schoolverlaters 1,2 tot 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 17.350 5.230 12.120
Totaal schoolverlaters >= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Nederland 2008, vrijdag 26 september 51.870 15.670 36.200
Totaal schoolverlaters >= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Vier grote gemeenten (G4) 2008, vrijdag 26 september 5.600 1.920 3.680
Totaal schoolverlaters >= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2008, vrijdag 26 september 9.240 3.100 6.140
Totaal schoolverlaters >= 1,5 keer minimum(jeugd)loon Totaal populatie Totaal leeftijd Gemeenten < 100 000 inwoners 2008, vrijdag 26 september 37.030 10.650 26.380
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar:
- baankenmerken;
- inkomsten;
- onderwijssoort;
- leeftijd;
- regio.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de baankenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot schoolverlaters met startkwalificatie. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 met arbeidsmarktpositie eind september 2005 tot en met 2007/'08 met arbeidsmarktpositie eind september 2008.

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters onderzoekspopulatie
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het
schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).
Voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het
bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een
diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Aantal leerlingen dat tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd)
onderwijs verlaat en in het bezit is van een startkwalificatie (dat wil
zeggen een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
De onderzoekspopulatie bestaat uit de schoolverlaters die zowel voor als
na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren (Gemeentelijke Basis
Administratie).