Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; regio, 2000-2004, 2006

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; regio, 2000-2004, 2006

Regio's Perioden Organisatiegraad van werknemers Organisatiegraad van werknemers (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 15 tot 25 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 25 tot 45 jaar (%) Organisatiegraad van werknemers Leeftijd van werknemers 45 tot 65 jaar (%) Leden vakvereniging van werknemers Leden vakvereniging, totaal (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Mannen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Geslacht van werknemers Vrouwen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 15 tot 25 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 25 tot 45 jaar (x 1 000) Leden vakvereniging van werknemers Leeftijd van werknemers 45 tot 65 jaar (x 1 000)
Nederland totaal 2000 25 30 19 11 23 37 1.553,2 1.069,7 483,5 86,8 816,4 650,0
Nederland totaal 2001 25 29 19 11 22 36 1.537,6 1.053,7 483,9 87,3 777,5 672,7
Nederland totaal 2002 25 29 19 10 21 37 1.543,6 1.049,4 494,2 85,1 742,5 716,0
Nederland totaal 2003 24 29 18 11 21 35 1.503,1 1.018,8 484,3 89,7 721,5 691,9
Nederland totaal 2004 24 29 19 10 21 35 1.492,1 989,2 502,9 77,0 704,8 710,3
Nederland totaal 2006 23 27 19 10 20 34 1.446,0 933,3 512,8 73,4 644,3 728,3
Noord-Nederland (LD) 2000 37 42 28 14 37 47 212,1 148,0 64,1 11,2 122,3 78,6
Noord-Nederland (LD) 2001 36 42 27 14 34 49 220,7 153,2 67,5 11,4 117,6 91,7
Noord-Nederland (LD) 2002 34 40 26 16 33 45 209,2 145,8 63,4 12,7 108,2 88,4
Noord-Nederland (LD) 2003 34 40 25 14 32 46 203,8 142,1 61,7 10,7 103,7 89,5
Noord-Nederland (LD) 2004 35 42 27 17 32 48 211,2 142,2 69,0 12,0 103,2 96,1
Noord-Nederland (LD) 2006 34 40 26 14 30 46 202,5 132,3 70,3 10,1 95,0 97,4
Oost-Nederland (LD) 2000 26 31 19 12 24 38 328,9 233,0 95,9 21,0 176,0 131,9
Oost-Nederland (LD) 2001 25 30 19 12 23 35 328,7 232,7 95,9 21,8 171,7 135,2
Oost-Nederland (LD) 2002 26 30 19 12 22 39 330,7 232,6 98,1 21,2 156,7 152,7
Oost-Nederland (LD) 2003 26 31 19 13 23 37 338,1 233,3 104,8 23,6 159,9 154,5
Oost-Nederland (LD) 2004 25 29 19 11 22 36 318,4 217,7 100,8 17,2 153,2 148,0
Oost-Nederland (LD) 2006 24 29 19 13 21 34 311,0 207,9 103,1 20,6 139,4 150,9
West-Nederland (LD) 2000 24 27 19 10 21 36 703,4 464,3 239,0 37,7 364,6 301,1
West-Nederland (LD) 2001 23 27 19 9 20 36 696,1 458,4 237,7 37,4 346,0 312,6
West-Nederland (LD) 2002 24 27 19 9 20 36 708,5 458,9 249,6 36,0 343,2 329,3
West-Nederland (LD) 2003 23 27 18 10 20 33 677,3 442,9 234,4 38,8 325,3 313,3
West-Nederland (LD) 2004 23 27 19 10 20 34 681,1 436,8 244,3 33,2 319,4 328,5
West-Nederland (LD) 2006 23 26 19 9 19 33 670,4 414,3 256,1 31,0 296,9 342,5
Zuid-Nederland (LD) 2000 23 28 16 10 20 35 308,8 224,3 84,5 16,9 153,5 138,4
Zuid-Nederland (LD) 2001 21 26 15 10 18 32 292,1 209,3 82,8 16,7 142,2 133,3
Zuid-Nederland (LD) 2002 21 26 15 9 17 33 295,2 212,1 83,1 15,3 134,4 145,6
Zuid-Nederland (LD) 2003 21 25 15 10 18 30 283,9 200,5 83,4 16,6 132,6 134,7
Zuid-Nederland (LD) 2004 21 25 16 9 18 30 281,3 192,5 88,8 14,5 129,1 137,7
Zuid-Nederland (LD) 2006 20 24 14 8 16 29 262,1 178,8 83,3 11,6 113,0 137,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal
werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week) dat lid
is van een vakvereniging. Beide onderwerpen zijn onderverdeeld naar
geslacht en leeftijd van de werknemers.
De regionale uitsplitsing betreft landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2004, 2006
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers
De cijfers worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als
definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting
Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe gegevens, omdat deze cijfers niet meer worden gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Organisatiegraad van werknemers
Organisatiegraad
Onder de organisatiegraad van werknemers wordt verstaan het aantal
georganiseerde werknemers (werknemers die lid zijn van een vakbond)
jonger dan 65 jaar met betaaldwerk voor ten minste twaalf uur per week
in procenten van het totaal aantal werknemers met betaald werk voor
tenminste twaalf uur per week.
Organisatiegraad van werknemers
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leeftijd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
Leden vakvereniging van werknemers
Een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of
individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgevers of bij
instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden uitoefenen.
Vanwege de grote relatieve onnauwkeurigheid worden gegevens beneden een
bepaalde waarde niet gepubliceerd. Deze aantallen zijn in de staten en
tabellen vervangen door een punt (.).
Leden vakvereniging, totaal
Geslacht van werknemers
Mannen 15 tot 65 jaar
Vrouwen 15 tot 65 jaar
Leeftijd van werknemers
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar