Gezonde levensverwachting: 2001-2009

Gezonde levensverwachting: 2001-2009

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden LV in als goed ervaren gezondheid (jaren) LV zonder lichamelijke beperkingen LV zonder matige en ernstige beperkingen (jaren) LV zonder lichamelijke beperkingen LV overige ernstniveaus van beperkingen LV zonder ernstige beperkingen LV zonder lichamelijke beperkingen LV overige ernstniveaus van beperkingen LV zonder lichte, matige, ernstige bep. LV zonder chronische ziektes LV zonder chronische ziektes (jaren) LV zonder chronische ziektes LV zonder chr. ziek. excl hoge bloeddruk LV in goede geestelijke gezondheid (jaren)
Vrouwen 0 jaar Aantal jaren 2001/2003 61,7 68,7 73,0 51,3 41,8 44,7 70,8
Vrouwen 0 jaar Aantal jaren 2004/2006 62,2 68,3 73,0 50,3 42,2 45,4 72,4
Vrouwen 0 jaar Aantal jaren 2007/2009 63,5 69,7 74,2 51,5 42,1 45,4 73,9
Vrouwen 1 jaar Aantal jaren 2001/2003 60,9 68,0 72,3 50,5 41,0 43,9 70,2
Vrouwen 1 jaar Aantal jaren 2004/2006 61,5 67,5 72,2 49,5 41,4 44,6 71,7
Vrouwen 1 jaar Aantal jaren 2007/2009 62,8 69,0 73,5 50,7 41,4 44,6 73,2
Vrouwen 5 jaar Aantal jaren 2001/2003 57,2 64,1 68,4 46,6 37,5 40,4 66,5
Vrouwen 5 jaar Aantal jaren 2004/2006 57,7 63,6 68,3 45,5 37,9 41,1 67,9
Vrouwen 5 jaar Aantal jaren 2007/2009 59,0 65,0 69,5 46,7 37,8 41,0 69,4
Vrouwen 10 jaar Aantal jaren 2001/2003 52,6 59,1 63,4 41,6 33,2 36,1 61,9
Vrouwen 10 jaar Aantal jaren 2004/2006 52,9 58,6 63,3 40,6 33,6 36,7 63,1
Vrouwen 10 jaar Aantal jaren 2007/2009 54,3 60,0 64,5 41,7 33,3 36,5 64,6
Vrouwen 15 jaar Aantal jaren 2001/2003 48,0 54,2 58,5 37,7 29,2 32,1 57,3
Vrouwen 15 jaar Aantal jaren 2004/2006 48,3 53,9 58,4 36,8 29,3 32,5 58,4
Vrouwen 15 jaar Aantal jaren 2007/2009 49,6 55,2 59,7 37,8 29,1 32,4 59,8
Vrouwen 20 jaar Aantal jaren 2001/2003 43,7 49,4 53,7 34,0 25,8 28,7 52,8
Vrouwen 20 jaar Aantal jaren 2004/2006 43,9 49,1 53,5 33,0 25,7 28,9 53,8
Vrouwen 20 jaar Aantal jaren 2007/2009 45,3 50,4 54,8 33,9 25,7 28,9 55,4
Vrouwen 25 jaar Aantal jaren 2001/2003 39,4 44,6 48,8 30,1 22,7 25,6 48,5
Vrouwen 25 jaar Aantal jaren 2004/2006 39,8 44,3 48,7 29,0 22,6 25,7 49,6
Vrouwen 25 jaar Aantal jaren 2007/2009 41,0 45,6 49,9 30,0 22,5 25,7 50,9
Vrouwen 30 jaar Aantal jaren 2001/2003 35,2 39,9 43,9 26,0 19,9 22,7 44,1
Vrouwen 30 jaar Aantal jaren 2004/2006 35,5 39,6 43,8 25,0 19,3 22,4 45,2
Vrouwen 30 jaar Aantal jaren 2007/2009 36,8 40,9 45,0 26,1 19,4 22,6 46,5
Vrouwen 35 jaar Aantal jaren 2001/2003 31,0 35,2 39,1 22,1 17,1 19,7 39,9
Vrouwen 35 jaar Aantal jaren 2004/2006 31,2 34,9 38,9 21,0 16,3 19,3 40,9
Vrouwen 35 jaar Aantal jaren 2007/2009 32,6 36,2 40,2 22,1 16,2 19,3 42,1
Vrouwen 40 jaar Aantal jaren 2001/2003 27,0 30,7 34,4 18,4 14,4 16,9 35,6
Vrouwen 40 jaar Aantal jaren 2004/2006 27,2 30,3 34,2 17,4 13,5 16,4 36,7
Vrouwen 40 jaar Aantal jaren 2007/2009 28,5 31,6 35,4 18,5 13,6 16,5 37,8
Vrouwen 45 jaar Aantal jaren 2001/2003 23,1 26,2 29,8 15,0 12,0 14,4 31,4
Vrouwen 45 jaar Aantal jaren 2004/2006 23,3 25,9 29,6 14,1 10,7 13,5 32,4
Vrouwen 45 jaar Aantal jaren 2007/2009 24,5 27,1 30,8 15,0 11,0 13,7 33,5
Vrouwen 50 jaar Aantal jaren 2001/2003 19,6 22,2 25,5 12,3 9,6 11,9 27,4
Vrouwen 50 jaar Aantal jaren 2004/2006 19,8 21,9 25,3 11,4 8,5 11,1 28,4
Vrouwen 50 jaar Aantal jaren 2007/2009 20,9 22,9 26,4 12,2 8,6 11,2 29,3
Vrouwen 55 jaar Aantal jaren 2001/2003 16,4 18,3 21,3 9,7 7,8 9,8 23,4
Vrouwen 55 jaar Aantal jaren 2004/2006 16,6 18,2 21,3 9,1 6,7 9,0 24,6
Vrouwen 55 jaar Aantal jaren 2007/2009 17,5 19,2 22,3 9,7 6,6 8,9 25,4
Vrouwen 60 jaar Aantal jaren 2001/2003 13,5 14,8 17,5 7,5 6,0 7,7 19,7
Vrouwen 60 jaar Aantal jaren 2004/2006 13,5 14,6 17,3 6,7 5,0 7,0 20,7
Vrouwen 60 jaar Aantal jaren 2007/2009 14,3 15,4 18,2 7,2 4,8 6,7 21,5
Vrouwen 65 jaar Aantal jaren 2001/2003 10,6 11,1 13,6 5,1 4,4 5,7 16,0
Vrouwen 65 jaar Aantal jaren 2004/2006 10,7 11,1 13,5 4,6 3,7 5,3 17,0
Vrouwen 65 jaar Aantal jaren 2007/2009 11,4 11,9 14,4 5,0 3,5 5,0 17,7
Vrouwen 70 jaar Aantal jaren 2001/2003 8,0 7,9 10,0 3,0 3,2 4,2 12,4
Vrouwen 70 jaar Aantal jaren 2004/2006 8,0 7,8 9,9 2,8 2,6 3,8 13,5
Vrouwen 70 jaar Aantal jaren 2007/2009 8,6 8,5 10,6 3,0 2,3 3,5 14,0
Vrouwen 75 jaar Aantal jaren 2001/2003 5,9 5,0 6,8 1,7 2,4 3,0 9,4
Vrouwen 75 jaar Aantal jaren 2004/2006 5,8 5,1 6,7 1,6 1,7 2,7 10,4
Vrouwen 75 jaar Aantal jaren 2007/2009 6,4 5,5 7,2 1,5 1,6 2,4 10,8
Vrouwen 80 jaar Aantal jaren 2001/2003 4,4 3,2 4,4 1,1 1,8 2,2 6,8
Vrouwen 80 jaar Aantal jaren 2004/2006 4,1 2,9 4,3 0,7 1,1 1,7 7,7
Vrouwen 80 jaar Aantal jaren 2007/2009 4,7 3,6 4,8 0,9 1,1 1,7 8,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden vier varianten van de gezonde levensverwachting weergegeven:
- De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
- De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
- De levensverwachting zonder chronische ziektes
- De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

In de tabel zijn de gegevens over gezonde levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Geslacht
- Leeftijd

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

De cijfers over gezonde levensverwachting worden nu voor ieder jaar apart berekend. Een tijdreeks met recente cijfers kan men vinden in de tabel 'Gezonde levensverwachting; vanaf 1981'.
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

LV in als goed ervaren gezondheid
Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is
het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van de vraag 'Hoe is over
het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Mensen die deze vraag beantwoorden
met 'goed' of 'zeer goed' worden gezond genoemd.
LV zonder lichamelijke beperkingen
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
zijn gegevens gebruikt over beperkingen in horen, zien en bewegen.
Het gaat daarbij om de volgende zeven vragen uit de Gezondheidsenquête:
-Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig
met hoorapparaat)?
-Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met
hoorapparaat)?
-Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen
lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo
nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas,
10 meter dragen?
-Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
-Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met
stok)?
Deze vragen kennen de volgende antwoordcategorieën:
-ja, zonder moeite
-ja, met enige moeite
-ja, met grote moeite
-nee, dat kan ik niet
Voor de levensverwachting zonder ernstige lichamelijke beperkingen geldt
dat respondenten die op minimaal 1 vraag antwoorden met 'nee, dat kan ik
niet' worden gezien als lichamelijk beperkt.
Voor de levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke
beperkingen geldt dat respondenten die op minimaal 1 vraag antwoorden met
'nee, dat kan ik niet' of 'ja, met grote moeite' worden gezien als
lichamelijk beperkt.
Voor de levensverwachting zonder lichte, matige en ernstige lichamelijke
beperkingen geldt dat respondenten die op minimaal 1 vraag antwoorden met
'nee, dat kan ik niet', 'ja, met grote moeite' of 'ja, met enige moeite'
worden gezien als lichamelijk beperkt.
De vragen over beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar
of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder lichamelijke
beperkingen is daarom aangenomen
dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.
LV zonder matige en ernstige beperkingen
LV overige ernstniveaus van beperkingen
LV zonder ernstige beperkingen
LV zonder lichte, matige, ernstige bep.
LV zonder chronische ziektes
Levensverwachting zonder chronische ziektes.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een
aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen
leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven.
Het gaat om de volgende (clusters van) aandoeningen:
1. Astma, chronische bronchitis
2. Hartafwijking
3. Beroerte
4. Hoge bloeddruk
5. Maag-darm stoornissen
6. Suikerziekte
7. Rugaandoening
8. Reumatische/gewrichts- aandoeningen
9. Migraine
10. Kanker
Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van
deze ziektes zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen
12 maanden.
De vragen over chronische ziektes zijn gesteld aan personen van 0
jaar of ouder. Uitzonderingen hierop zijn de vragen naar hartaandoeningen
en/of hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage, die
uitsluitend zijn nagevraagd bij personen van 12 jaar of ouder. In de
berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes is daarom
aangenomen dat deze ziektes niet voorkomen bij personen jonger dan
12 jaar.
LV zonder chronische ziektes
Levensverwachting zonder chronische ziektes.
Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een
aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen
leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven.
Het gaat om de volgende (clusters van) aandoeningen:
1. Astma, chronische bronchitis
2. Hartafwijking
3. Beroerte
4. Hoge bloeddruk
5. Maag-darm stoornissen
6. Suikerziekte
7. Rugaandoening
8. Reumatische/gewrichts- aandoeningen
9. Migraine
10. Kanker
Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van
deze ziektes zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen
12 maanden.
De vragen over chronische ziektes zijn gesteld aan personen van 0
jaar of ouder. Uitzonderingen hierop zijn de vragen naar hartaandoeningen
en/of hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage, die
uitsluitend zijn nagevraagd bij personen van 12 jaar of ouder. In de
berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes is daarom
aangenomen dat deze ziektes niet voorkomen bij personen jonger dan
12 jaar.
LV zonder chr. ziek. excl hoge bloeddruk
Levensverwachting zonder chronische ziektes, exclusief hoge bloeddruk. In
deze variant van de levensverwachting zonder chronische ziektes is hoge
bloeddruk niet meegerekend als ziekte. De reden hiervoor is dat hoge
bloeddruk vaak niet gezien wordt als ziekte of aandoening, maar als
risicofactor voor andere ziektes en aandoeningen.
LV in goede geestelijke gezondheid
De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren
dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal
leven in goede geestelijke gezondheid.
Als maat voor de geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental
Health Inventory (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische
gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans
tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. De MHI-5 bevat de
volgende vragen:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Bij deze vragen wordt een referentieperiode van 4 weken gehanteerd.
De antwoordmogelijkheden bevatten de categorieën 'voortdurend',
'meestal','vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Bij de positief
geformuleerde vragen (vraag 3 en 5) zijn voor de categorieën in volgorde
de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde
vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend.
Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze
vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer
ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een
score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als gezond en bij
een score van minder dan 60 als 'ongezond'.
Deze vragen maken deel uit van de module Gezondheid van de CBS-enquête
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) vanaf 2001. De vragen over
geestelijke gezondheid zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of
ouder. In de berekening van levensverwachting in goede geestelijke
gezondheid is aangenomen dat de prevalentie goede geestelijke gezondheid
van personen jonger dan 12 jaar gelijk is aan die van de aangrenzende
leeftijdscategorie.