Zee- en kustvaart; prijsindex 2006 = 100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties
en wegingsfactoren naar deelmarkten.
kw I 2006 - kw IV 2007, jaargemiddelden 2006- 2007.
Gewijzigd op 09 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Zee- en kustvaart; prijsindex 2006 = 100

Zee- en kustvaart Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren
Totaal Zee- en kustvaart 2006 1e kwartaal 106 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 2e kwartaal 100 -6 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 3e kwartaal 99 -1 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 4e kwartaal 95 -4 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 jaargemiddelde 100 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 1e kwartaal 92 -3 -13 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 2e kwartaal 92 0 -8 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 3e kwartaal 95 4 -4 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 4e kwartaal 94 -2 -2 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 jaargemiddelde 93 -7 100
Totaal Timecharter 2006 1e kwartaal 104 40
Totaal Timecharter 2006 2e kwartaal 99 -5 40
Totaal Timecharter 2006 3e kwartaal 99 -0 40
Totaal Timecharter 2006 4e kwartaal 99 0 40
Totaal Timecharter 2006 jaargemiddelde 100 40
Totaal Timecharter 2007 1e kwartaal 98 -0 -6 40
Totaal Timecharter 2007 2e kwartaal 97 -1 -1 40
Totaal Timecharter 2007 3e kwartaal 97 0 -1 40
Totaal Timecharter 2007 4e kwartaal 93 -4 -6 40
Totaal Timecharter 2007 jaargemiddelde 97 -3 40
Totaal Containerlijnvaart 2006 1e kwartaal 107 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 2e kwartaal 101 -6 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 3e kwartaal 100 -1 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 4e kwartaal 93 -7 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 jaargemiddelde 100 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 1e kwartaal 87 -6 -19 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 2e kwartaal 89 2 -12 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 3e kwartaal 94 6 -6 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 4e kwartaal 94 0 2 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 jaargemiddelde 91 -9 60
Containerlijnvaart inkomend 2006 1e kwartaal 103 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 2e kwartaal 100 -4 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 3e kwartaal 100 1 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 4e kwartaal 97 -3 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 jaargemiddelde 100 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 1e kwartaal 97 0 -6 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 2e kwartaal 100 3 0 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 3e kwartaal 112 12 12 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 4e kwartaal 110 -1 14 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 jaargemiddelde 105 5 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 1e kwartaal 111 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 2e kwartaal 102 -9 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 3e kwartaal 99 -3 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 4e kwartaal 88 -11 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 jaargemiddelde 100 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 1e kwartaal 78 -11 -30 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 2e kwartaal 78 0 -23 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 3e kwartaal 78 0 -21 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 4e kwartaal 80 2 -9 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 jaargemiddelde 79 -21 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens