Zee- en kustvaart; prijsindex 2006 = 100

Zee- en kustvaart; prijsindex 2006 = 100

Zee- en kustvaart Perioden Prijsindexcijfers (2006 = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren
Totaal Zee- en kustvaart 2006 1e kwartaal 105,9 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 2e kwartaal 99,8 -5,8 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 3e kwartaal 99,2 -0,6 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 4e kwartaal 95,1 -4,1 100
Totaal Zee- en kustvaart 2006 jaargemiddelde 100 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 1e kwartaal 91,9 -3,4 -13,2 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 2e kwartaal 92,2 0,3 -7,6 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 3e kwartaal 95,4 3,5 -3,8 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 4e kwartaal 93,7 -1,8 -1,5 100
Totaal Zee- en kustvaart 2007 jaargemiddelde 93,3 -6,7 100
Totaal Timecharter 2006 1e kwartaal 104,1 40
Totaal Timecharter 2006 2e kwartaal 98,7 -5,2 40
Totaal Timecharter 2006 3e kwartaal 98,5 -0,2 40
Totaal Timecharter 2006 4e kwartaal 98,6 0,1 40
Totaal Timecharter 2006 jaargemiddelde 100 40
Totaal Timecharter 2007 1e kwartaal 98,3 -0,3 -5,6 40
Totaal Timecharter 2007 2e kwartaal 97,4 -0,9 -1,3 40
Totaal Timecharter 2007 3e kwartaal 97,4 0,0 -1,1 40
Totaal Timecharter 2007 4e kwartaal 93,2 -4,3 -5,5 40
Totaal Timecharter 2007 jaargemiddelde 96,6 -3,4 40
Totaal Containerlijnvaart 2006 1e kwartaal 107,1 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 2e kwartaal 100,6 -6,1 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 3e kwartaal 99,6 -1,0 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 4e kwartaal 92,6 -7,0 60
Totaal Containerlijnvaart 2006 jaargemiddelde 100 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 1e kwartaal 87,2 -5,8 -18,6 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 2e kwartaal 88,5 1,5 -12,0 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 3e kwartaal 94,0 6,2 -5,6 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 4e kwartaal 94,2 0,2 1,7 60
Totaal Containerlijnvaart 2007 jaargemiddelde 91,0 -9,0 60
Containerlijnvaart inkomend 2006 1e kwartaal 103,3 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 2e kwartaal 99,6 -3,6 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 3e kwartaal 100,1 0,5 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 4e kwartaal 96,9 -3,2 30
Containerlijnvaart inkomend 2006 jaargemiddelde 100 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 1e kwartaal 97,1 0,2 -6,0 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 2e kwartaal 99,6 2,6 0,0 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 3e kwartaal 111,6 12,0 11,5 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 4e kwartaal 110,2 -1,3 13,7 30
Containerlijnvaart inkomend 2007 jaargemiddelde 104,6 4,6 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 1e kwartaal 111,1 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 2e kwartaal 101,7 -8,5 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 3e kwartaal 99,2 -2,5 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 4e kwartaal 88,0 -11,3 30
Containerlijnvaart uitgaand 2006 jaargemiddelde 100 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 1e kwartaal 78,1 -11,3 -29,7 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 2e kwartaal 78,3 0,3 -23,0 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 3e kwartaal 78,4 0,1 -21,0 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 4e kwartaal 80,0 2,0 -9,1 30
Containerlijnvaart uitgaand 2007 jaargemiddelde 78,7 -21,3 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties
en wegingsfactoren naar deelmarkten.
kw I 2006 - kw IV 2007, jaargemiddelden 2006- 2007.
Gewijzigd op 09 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
 
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van bedrijven die diensten leveren binnen de zee- en kustvaart.
Halverwege het kwartaal worden de prijzen van de meest
voorkomende diensten opgevraagd.
Kwartaalmutatie
 
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
 
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingsfactoren
 
De wegingsfactor geeft het aandeel van een bepaalde deelmarkt /
vakgebied ten opzichte van de totale productie van de branche.