Afgeleverd drinkwater door waterleidingbedrijven; 1920, 2000 - 2003


Deze tabel beschrijft het afgeleverd drinkwater en de herkomst daarvan. Het
CBS is gestopt met verzamelen en publiceren van deze gegevens. Het laatste
jaar waarover gegevens beschikbaar zijn is 2003.

Gegevens over recente jaren zijn beschikbaar bij de Vereniging van
Waterbedrijven in Nederland (VEWIN): "http://www.vewin.nl">www.vewin.nl.

Gegevens beschikbaar: 1920 tot en met 2003
Frequentie: om de tien jaar tot en met 1950, jaarlijks vanaf 1950.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
De tabel staat in het archief. Dat wil zeggen dat de cijfers niet
worden geactualiseerd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Voorheen waren de cijfers over de historie van het afgeleverd drinkwater
opgenomen in de StatLine tabel Historie energie en water. Deze tabel is
gesplitst in meerdere kleinere tabellen, waaronder deze tabel.

Afgeleverd drinkwater door waterleidingbedrijven; 1920, 2000 - 2003

Perioden Grondwater (mln m3) Oppervlaktewater (mln m3) Water uit infiltratie gebiedTotaal (mln m3) Water uit infiltratie gebiedVoor infiltratie gebruikt oppervl. water (mln m3) Water uit infiltratie gebiedDuinwater (mln m3)
1920 38 36 35 . 35
1930 73 46 42 . 42
1940 97 59 58 0 58
1950 169 73 74 2 72
1960 286 103 116 75 41
1970 528 175 166 130 36
1980 668 162 181 148 33
1990 810 211 212 175 37
1995 810 212 207 179 28
2000 745 220 222 204 18
2001 741 221 223 202 21
2002 724 242 206 189 17
2003 741 241 214 199 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens