Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802


Deze tabel geeft voor een lange reeks van jaren op hoofdlijnen het aanbod en het verbruik van steenkool, bruinkool en kolenproducten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1802

Status van de cijfers:
Gegevens over 1802 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2020:
Nader voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: maart/april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Perioden Steenkool en bruinkoolTotaal energieaanbod (TPES) (mln kg) Steenkool en bruinkoolWinning, totaal (mln kg) Steenkool en bruinkoolWinning van steenkool (mln kg) Steenkool en bruinkoolWinning van bruinkool (mln kg) Steenkool en bruinkoolInvoer (mln kg) Steenkool en bruinkoolUitvoer (mln kg) Steenkool en bruinkoolBunkering (mln kg) Steenkool en bruinkoolVoorraadmutatie (mln kg) KoolproductenSteenkoolbriketten; productie (mln kg) KoolproductenCokesovencokesProductie; totaal (mln kg) KoolproductenCokesovencokesProductie uit cokesfabrieken (mln kg) KoolproductenCokesovencokesProductie; overig (mln kg) KoolproductenGasfabrieksgasProductie openbare gasbedrijven (mln m3 aardgasequivalenten) KoolproductenGasfabrieksgasAfzet openbare distributiebedrijven (mln m3 aardgasequivalenten)
1802 154 . 15 . 139 0 . . . . . . . .
1850 516 . 17 . 515 16 . . . . . . . .
1900 5.321 . 320 . 5.482 481 . . . . . . . .
1925 . 7.325 7.117 208 . . . . 571 1.981 1.144 837 245 .
1950 . 12.441 12.247 194 . . 377 . 1.049 3.981 2.826 1.155 419 525
1960 17.381 12.502 12.498 4 7.099 2.192 28 . 1.181 4.809 4.517 292 287 815
1970 7.460 4.334 4.334 4.773 1.647 . 886 1.997 1.997 0
1980 6.112 7.071 1.260 301 2.455 2.455 0
1990 12.881 12.880 0 2.743 2.736 7
2000 12.742 12.619 123 2.127 2.116 11
2010 11.890 12.053 -163 2.030 2.022 9
2014 14.571 15.006 -414 2.011 2.011
2015 18.013 17.420 593 2.035 2.035
2016 16.513 16.386 127 2.034 2.034
2017 14.731 14.920 -188 1.964 1.964
2018 13.122 13.060 61 1.986 1.986
2019 10.187 10.374 -187 1.988 1.988
Bron: CBS.
Verklaring van tekens